Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
VERKSAMHETSOMRÅDE AKTUELLT ÅRETS BY KONTAKTUPPGIFTER WEBPORTAL MEDLEMSKAP TIPS OCH IDÉER MÅNADENS BY
Österbotten   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
ÅRETS BY
Årets by 2001
Årets by 2002
Årets by 2003
Årets by 2004
Årets by 2005
Årets by 2006
Årets by 2007
Årets by 2008, Årets byabild
Årets by 2009
Årets By 2010
Årets By 2011
Årets by 2012
Årets By 2013
Årets by 2014
Årets by 2015
Årets by 2016
NYHETER
Information från Österbottens förbund
Naturstigar och Vandringsleder i Österbotten
Nyhetsbrev Svensk Byservice
Inaktiva byaföreningar
Studeiresa till Mellersta Finland

Harrström årets by 2011

Aktion Österbotten r.f. har tillsammans med Österbottens förbund utsett Harrström till Årets By 2011 i Österbotten.

Utmärkelsen till årets by delades i samband med att Harrströms ungdoms- och hembygdsförening fyllde 100 år år 2011. Jubileumsåret till ära återupplivade föreningen den 3 juli traditionen med ”kvänndajin”– en folkfest med mat och program på Ingelsbacken i Harrström. .

Landskapsdirektör Olav Jern från Österbottens förbund och byaombudet Jesper Wikström från Aktion Österbotten överräckte priset, ett diplom och en skylt till Harrströms ungdoms- och hembygds-förening.

I motiveringen sägs det att Harrström är en liten by som präglas av närheten till havet, med en stor naturhamn, sim-strand, dagis, affär, bank, bensin-station och som har ett vackert kultur- och natur-landskap. Aktivitet, sammanhållning och en god talkoanda är en annan av motiveringarna.

I Harrström har man visat hur mycket man kan åstadkomma i en by när man samarbetar.

Med valet av Årets by vill man lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet och öka kännedomen om byaverksamhet. Målet är att finna aktiva byar, framgångsrik byaverksamhet och få goda exempel på byarnas verksamhet.

 

En talrik publik hade sökt sig till jubiléet

Utmärkelsen för årets by 2011 överräcks av Olav Järn från Österbottens förbund, Jesper Wikström, Mats Brant och Mathias Högbacka från Aktion Österbotten


 

Besökare:      Ansvarig utgivare: Aktion Österbotten /byverksamhet     Senast modifierad: 8.3.2013