Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
VERKSAMHETSOMRÅDE AKTUELLT ÅRETS BY KONTAKTUPPGIFTER WEBPORTAL MEDLEMSKAP TIPS OCH IDÉER MÅNADENS BY
Österbotten   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
MÅNADENS BY
Harrström
Småbönders
Jeppo
Replot
Henriksdal
Bennäs
Södra Vallgrund
Maxmo skärgård
Öja
Nämpnäs
Tölby
Sidjärv
Pörtom
Petalax
Snåre
Sideby
Bosund
NYHETER
Information från Österbottens förbund
Naturstigar och Vandringsleder i Österbotten
Nyhetsbrev Svensk Byservice
Inaktiva byaföreningar
Studeiresa till Mellersta Finland

Månadens by februari Småbönders

Småbönders är en liten by i Kronoby kommun i Terjärv kommundel på gränsen till de finskspråkiga kommunerna Evijärvi och Vetil. 

Byn är en levande landsbygd där 60 av byns 300 invånare livnär sig på jordbruk eller är egenföretagare.

 

Småbönders Handelslag har verkat som självständig butik sen 1921, förutom butik finns postombud och bränsleförsäljning. I byn finns fyra aktiva föreningar, ett skidspår och en ishockeyrink. Byn har också ett rikt kulturliv, Småbönders ungdomsförenings revy brukar locka besökare från ett stort område, spelmanslaget och skolan oi byn värnar om folkmusiken, alla flickor i skolan spelar violin.

 

Landskapet i Småbönders är vackert tack vare den för Österbotten ovanligt kuperade terrängen.

 

Småbönders var årets by i Österbotten år 2008 

 

Ni kan läsa mera om Småbönders på byns hemsida och på facebook.


Besökare:      Ansvarig utgivare: Aktion Österbotten /byverksamhet     Senast modifierad: 24.2.2016