Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
VERKSAMHETSOMRÅDE AKTUELLT ÅRETS BY KONTAKTUPPGIFTER WEBPORTAL MEDLEMSKAP TIPS OCH IDÉER MÅNADENS BY
Österbotten   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
MÅNADENS BY
Harrström
Småbönders
Jeppo
Replot
Henriksdal
Bennäs
Södra Vallgrund
Maxmo skärgård
Öja
Nämpnäs
Tölby
Sidjärv
Pörtom
Petalax
Snåre
Sideby
Bosund
NYHETER
Information från Österbottens förbund
Naturstigar och Vandringsleder i Österbotten
Nyhetsbrev Svensk Byservice
Inaktiva byaföreningar
Studeiresa till Mellersta Finland

Maj månads by: Bosund – byn vid havet

 

Bosund ligger längst norrut av byarna i Larsmo. Byn är omgiven av vatten, på ena sidan har

vi havet som granne och på den andra Larsmosjön. Här finns också flera fina sjöar och

träsk. Vattnet har också präglat Bosundborna genom historien och än i dag är det naturnära

läget en av de saker som kännetecknar vår by. Många av de cirka 1000 invånarna har inte

bara en bostad i byn, utan också en sommarstuga ute på nån av holmarna.

 

  

Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum ligger vid stranden intill den gamla fiskehamnen vid Ahlö.

 

Traditionellt har fiske och båtbyggande varit viktiga näringar. Båtbyggartraditionen har anor

ända tillbaka till 1500-talet och många gamla båtar och andra föremål med anknytning till

det martima livet finns bevarade i Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum. Förr var båtarna ett

måste för befolkningen som under sommarmånaderna levde ute på holmarna. Båtar

behövdes också för att ta sig till andra byar – innan dagens vägar och broar fanns. I dag

handlar båtintresset i första hand om rekreation. Utan båt är man ingen riktig Bosundbo!

Förutom alla små båtbyggare är byn världskänd tack vare segelbåtsvarvet Baltic Yachts –

en av byns stoltheter som grundades 1973 och som fortfarande är verksamt i byn. Senast

nu i slutet av april omnämndes Baltic och Bosund i medier över hela landet i samband med

att företaget transporterade en 54 meter stor lyxyacht från varvet i Bosund till hamnen i

Jakobstad. Baltic är den största arbetsgivaren, men här finns också en stark företagaranda

med flera företagare främst inom båtbranschen, men även byggbranschen och en del

underleverantörsarbeten finns representerade.

 

 

I slutet av april skrev bland annat Österbottens Tidning om Baltic Yachts lyxbåt Pink Gin som flyttades från varvet i Bosund till hamnen i Jakobstad.

 

När det gäller servicen har byn de senaste åren tyvärr mist den efter den andra

verksamhetspunkten. Byn saknar i dag helt och hållet butik. Banken stängde för länge

sedan, precis som postkontoret. HVC-mottagningen var den senaste i raden som satte lapp

på luckan vid årsskiftet. Skolan däremot lever och mår bra. I fjol firades Bosund skolas 100-

årsjubiluem och med sina cirka 140 elever är den i dag näst störst i kommunen. Intill skolan

byggs som bäst nya utrymmen för förskolan och ett helt nytt dagis som öppnar till hösten.

Tack vare att den laestadianska rörelsen har ett starkt fäste i byn är familjerna traditionellt

sett stora och även inflyttningen gör att invånarantalet stadigt ökar. Ett nytt kommunalt

bostadsområde har precis blivit klart och ytterligare ett är under planering.

 

 

Bosund skola har cirka 140 elever.  Här välkomnas    På skolområdet byggs som bäst ett helt nytt dagis och

våren med en traditionell hattparad                           utrymmen för förskolan.

 

När det gäller byaverksamheten drivs arbetet av Bosund byalag. För tillfället pågår två

större projekt. Den åtta kilometer långa vandringsleden ska utrustas med nya och bättre

spångar. Arbetet har påbörjats nu under vårvintern och talkojobbet fortsätter i sommar. Det

andra projektet handlar om att bygga ett utegym i närheten av vandringsleden och skolan.

Båda projekten har fått finansiering via Leader. Byalaget samarbetar också med kommunen

genom hålla byns grönområden i skick och deltar i underhållet av byns två simständer,

elljusspår och ishockeyrink. Byalaget är också den förening som ser till att hålla liv i

samhörigheten i byn, bland annat genom det årligen återkommande evenemanget

Sommartorget – en kväll där byborna samlas för att att äta fisksoppa, dricka kaffe, köpa

och sälja loppisgrejer och bara umgås. Ett annat populärt evenemang som även lockar

besökare från andra orter är församlingens plättkarneval som ordnas en helg i juli till förmån

för missionsarbetet. Plättserveringen pågår dygnet runt från fredag kväll till lördag

eftermiddag och på kvällen hålls också en missionsgudstjänst i båtmuseet.

 

  

Församlingens missionsstuga.                          Bosund bönehus.

 

 

 

Bosund byalag har fått Leaderpengar för att restaurera den åtta kilometer långa vandringsleden i byn. Arbetet med att transportera ut nytt virke till spångarna har påbörjats.

 

När många byar i dag dras med minskat befolkningsunderlag kan Bosund stoltsera med en

positiv befolkningsutveckling. Det föds många barn i byn och skolans framtid är säkrad.

Utmaningen ligger i stället i att hålla servicen i byn levande. Den enda kommunala sevice

som finns kvar förutom skolan och dagvården är biblioteket. Larsmo församling driver en

missionsstuga i byn och församlingens dagklubb och mamma- barnverksamhet hyr in sig i

en före detta butiksfastighet. Här finns också ett laestadianskt bönehus. Bland föreningarna

finns förutom byalaget och den laestadianska bönehusföreningen också en aktiv frivillig

brandkår, en hem- och skolaförening samt två båthamnsföreningar.

 

 

En gammal fiskebåt agerar välkomstskylt ute vid landsvägen.

 

Text och foton: Sonja Finholm


 

Besökare:      Ansvarig utgivare: Aktion Österbotten /byverksamhet     Senast modifierad: 2.5.2017