Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
VERKSAMHETSOMRÅDE AKTUELLT ÅRETS BY KONTAKTUPPGIFTER WEBPORTAL MEDLEMSKAP TIPS OCH IDÉER MÅNADENS BY
Österbotten   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
ÅRETS BY
Årets by 2001
Årets by 2002
Årets by 2003
Årets by 2004
Årets by 2005
Årets by 2006
Årets by 2007
Årets by 2008, Årets byabild
Årets by 2009
Årets By 2010
Årets By 2011
Årets by 2012
Årets By 2013
Årets by 2014
Årets by 2015
Årets by 2016
NYHETER
Information från Österbottens förbund
Naturstigar och Vandringsleder i Österbotten
Nyhetsbrev Svensk Byservice
Inaktiva byaföreningar
Studeiresa till Mellersta Finland

Kortjärvi Årets by 2001

Kortjärvi valdes till Årets by i Svenska Österbotten 2001 av Svenska Österbottens Byar r.f. och Österbottens Förbund. Byagårdsstyrelsen mottog utmärkelsen vid Kronoby Folkhögskola 5.2.2002 av Ulf Gringärds, ordförande för Österbottens byar, och Stig Östdahl, styrelseordförande för Österbottens förbund. Utmärkelsen bestod av ett diplom och en vägskylt.

 

Motiveringen till utmärkelsen löd:

Med beaktande av byns storlek kan den uppvisa en imponerande och mångsidig verksamhet där man systematiskt under flera år har vidtagit åtgärder för att utveckla bysamhället. Särskilt noteras det grundliga arbete som gjorts med byaplanen. Den har uppdaterats årligen, och har således blivit ett verktyg för byns utveckling. Ett annat utmärkande drag är den stora mängden av olika samarbetsformer både inom byn med grannbyar och på andra sidan landskapsgränsen. Intressant är också ett aktivt samarbete över språkgränsen samt samarbete med kommunen.

Länk till Kortjärvi byportal: www.kortjarvi.fi 

 

Till startsidan

 

 

Besökare:      Ansvarig utgivare: Aktion Österbotten /byverksamhet     Senast modifierad: 31.8.2010