Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
VERKSAMHETSOMRÅDE AKTUELLT ÅRETS BY KONTAKTUPPGIFTER WEBPORTAL MEDLEMSKAP TIPS OCH IDÉER MÅNADENS BY
Österbotten   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
AKTUELLT
Information från Österbottens förbund
Naturstigar och Vandringsleder i Österbotten
Nyhetsbrev Svensk Byservice
Inaktiva byaföreningar
Studeiresa till Mellersta Finland

Information från Österbottens förbund 

Månadsinfo från ÖF

Österbottens förbund

Österbottens förbund är ett av de nitton landskapsförbunden i Finland. Förbundet, som är en samkommun för de 18 kommunerna i landskapet Österbotten, fungerar som regional utvecklings- och planeringsmyndighet och som intressebevakningsorganisation för landskapet.

Österbottens förbund har två huvuduppgifter:
regional utveckling och landskapsplanläggning.

Österbottens förbunds hemsida.


Till startsidan

 


 

Besökare:      Ansvarig utgivare: Aktion Österbotten /byverksamhet     Senast modifierad: 29.8.2013