Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
VERKSAMHETSOMRÅDE AKTUELLT ÅRETS BY KONTAKTUPPGIFTER WEBPORTAL MEDLEMSKAP TIPS OCH IDÉER MÅNADENS BY
Österbotten   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
AKTUELLT
Information från Österbottens förbund
Naturstigar och Vandringsleder i Österbotten
Nyhetsbrev Svensk Byservice
Inaktiva byaföreningar
Studeiresa till Mellersta Finland

Naturstigar och Vandringsleder i Österbotten

 

Information och regler för vandraren i följande länk.

Fördjupningsmaterial/pedagogiskt material i följande länk.

Webbtjänsten Utflyktskarta, länk.

 

Vasa

I Sundom finns 2 st.

1. Öjbergets Naturstig. Broschyren finns att ladda ner i PDF-format.

http://sundom.web.mios.fi/contentlibrary/
Sundom/docs/ojberget-sv.pdf


2. Naturstigen på Öjen som förvaltas av Forststyrelsen. Dit kommer man efter att ha kört över bron från Vasklot mot Sundom, vid parkeringsplatsen vid Myrgrundsvägen (väg 6741).
http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=7530

Området hör till Natura 2000 med gammelskog.


Malax

På Bergö finns

en vandringsled som är ca 7 km lång

http://www.xn--berg-8qa.fi/upptacka-bergo/vandringsleden/  eller på

http://www.kvarken.fi/upptack-kvarken/vandringsleder/bergo-vandringsled/

 

Petalax, Velkmossa

Start vid Velkmossa byagård invid Nybyvägen


Pedersöre

 

Bennäs finns Falli-Tornbergets vandringsled som är 4,4 km lång. Start vid sportplan.

 

Bennäs byaråd informerar: Ta med egen ved ifalll ni vill göra upp eld. Kom också ihåg att kontrollera eventuella förbund mot uppgörande av eld och att SLÄCKA efter er.

 

Benns_byard_vandringsled_2008.pdf

 

Utterleden

Mellan Lappfors och Överpurmo går den 50 km långa Utterleden. Kartor finns på kommunens turistinfo, bibliotek och i lokalbutikerna.

Mera info på kommunens hemsidor

http://www.pedersore.fi/index.php3?use=publisher&id=1398&lang=1


Korsnäs

I Korsnäs finns 3 st leder.

1. Kipprotvägen har restaurerats upp för cykling eller vandring. Den startar strax söder om Molpe längs strandvägen.

2. Lisasgrynnan. Den startar vid Waterloo spånbana, mellan Korsnäs och Molpe längs strandvägen. Den går ut till kusten där en grillplats finns.

3. Vid Gruvområdet finns en stig som visar upp det gamla gruvområdet. Skyltar berättar om verksamheten på gruvområdet som var aktivt 1960 - 1973


Kronoby

 

I Kortjärvi finns en naturstig som är antingen 2,25 eller 5.5 km. Karta finns

http://www.kortjarvi.fi/document.asp?id=ox2dzjv8s2o


Korsholm

 

Björkö -Panike 12,2 km

http://www.utinaturen.fi/sv/bjorko-panikevandringsled

 

Temavandringar på Björkö

Tre olika teman: Byns historia, Stora ofreden samt Natur och fiske. Guidning mot avgift eller vandring på egen hand.

http://bjorkomuseum.hembygd.fi/suomeksi/martes_talomuseo/start/vandringar/vandringar/

 

Bodvattnet 3,5 km

http://www.kvarken.fi/upptack-kvarken/vandringsleder/bodvattnet-runt/

 

Iskmo-Jungsund vandringsled

Iskmo-Jungsund vandringsled i Norra Korsholm startar vid Jungsunds sportplan. Den totala längden på vandringsleden är 12 km men man kan också gå kortare etapper.

Mera info finns på här och på vandringsledens facebooksida

 

Kunileden

Mera information här

 

Korsholms kommuns lista över vandringsleder i kommunen

https://www.korsholm.fi/uppleva/fritidsverksamhet/ny-sida/


Vandringsleder i Kvarkens skärgård

 

I Kvarkens skärgård finns vandringsleder i skärgården både på fastlandet och vandringsleder ute i skärgården som man behöver ha båt för att nå ut till.

Mera information om vandringslederna i skärgården finns här

http://www.utinaturen.fi/sv/kvarken/leder

 

Bilder från naturstigarna hittar ni här:

 

http://www.kvarken.fi/upptack-kvarken/vandringsleder/sommaro-naturstig/


Vörå

 

Maxmo Västerö. Västerö vandringsleder, från ca 3 till 10 km.

http://www.multi.fi/~klemets/vandringsleder.html


Nykarleby

Jeppo

Trådi

Vandringsleden invigdes i maj 2014. Det finns tre rutter att välja mellan Kårttrådi som är 4 km, Millantrådi som är 7 km och Langtrådi som är 10 km långt. Lederna är väl uppmärkta och man passerar ett antal sevärdheter längs rutten.

 

Mera information hittar ni här

http://www.jeppo.fi/sv/node/9 

http://www.friluft.fi/2014/06/trampat-pa-tradi.html


 


Kristinestad

 

På Bötombergen i Lappfjärd finns 5 vandringsleder, från 850 m - 8,5 km.

 

Kristinestad. I Tegelbruksbacken-Norrfjärden finns 2 st naturstigar. Tegelbruksbacken är består bla av halvkulturlandskap och Norrfjäden är gamla betesängar samt bla strandängar vid Tjöck åmynning.

http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=7263

 

Mellan Henriksdal och Skaftung finns en led.

http://www.henriksdal.fi/document.asp?id=r7o8httbwse


Vörå

 

I Komossa finns en vandringsled till Hoppamäki

http://www.komossa.fi/document.asp?id=nai9r5opwj


Larsmo

 

I Larsmo finns följande vandringsleder

Förvaltningen av vandringslederna underlyder olika grupper. Leden i Holm och på Köpmanholmen handhas av kommunen. Fagernäs vandringsled handhas av Fagernäs Byaråd r.f. Eugmo vandringsled handhas av Näs- Västerby Byalag r.f., Bosund vandringsled handhas av Bosund Byalag r.f. och vandringsleden på Öuran förvaltas av Larsmo Hembygdsförening r.f. Kontaktuppgifter för vandringslederna, se föreningsregistret.

Karta över leden erhålls från kartlåda vid ledens början, från kommunkansliets infopunkt eller här som kartblad i PDF-format. Kartpublikationen på internet och papperskopior har Lantmäteriverkets tillstånd och avgift för kartorna erläggs, tillståndsnummer 653/MML/09. Kartorna får enbart skrivas ut för personligt bruk. Alla annan användning av kartorna kräver tillstånd av copyrightinnehavaren/upphovsrättens ägare.

Karta över Öuran vandringsled, foton 123
Karta över Holm vandringsled, foton 1,  23
Karta över Fagernäs vandringsled, foton 1,  2,  3
Karta över Eugmo vandringsled, foton 1,  2,  3
Karta över Bosund vandringsled, foton 1,  23
Karta över Köpmanholmen naturstig, foton 123

Hitta till vandringslederna, länk till väginformation

En ny överskådlig friluftskarta och friluftsguide gemensam för Jakobstad - Larsmo - Karleby finns till försäljning vid kommungårdens infopunkt, vid lokala butiker och i nejdens bokhandlar. Kartan baserad på grundkarta är i skalan 1:40 000/1:25 000 och med hjälp av kartan hittar du lätt till områdets friluftsanläggningar och friluftscervice. Kartans pris är 5 €.

 

Till startsidan

 

 


 

 

Besökare:      Ansvarig utgivare: Aktion Österbotten /byverksamhet     Senast modifierad: 8.8.2016