Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
VERKSAMHETSOMRÅDE AKTUELLT ÅRETS BY KONTAKTUPPGIFTER WEBPORTAL MEDLEMSKAP TIPS OCH IDÉER MÅNADENS BY
Österbotten   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
ÅRETS BY
Årets by 2001
Årets by 2002
Årets by 2003
Årets by 2004
Årets by 2005
Årets by 2006
Årets by 2007
Årets by 2008, Årets byabild
Årets by 2009
Årets By 2010
Årets By 2011
Årets by 2012
Årets By 2013
Årets by 2014
Årets by 2015
Årets by 2016
NYHETER
Information från Österbottens förbund
Naturstigar och Vandringsleder i Österbotten
Nyhetsbrev Svensk Byservice
Inaktiva byaföreningar
Studeiresa till Mellersta Finland

Småbönders korades till "Årets by 2008" i Österbotten.

Svenska Österbottens Byar r.f. utsåg Småbönders i Kronoby till Årets by i samband med en höstmarknad som ordnades i Småbönders den 2.11.2008.


Utmärkelsen delades ut av SÖB: byaombud Katarina Westerlund samt styrelsemedlemmarna Christer Risberg och Carina Rönnlund.

Dessutom fanns Alf Burman och Bjarne Blomfelt med. De agerade fotografer under utdelningen.

 

Från vänster Justina Uusitalo, Heidi Nikula och Jonny Granvik tog emot utmärkelsen.

Landskapsdirektören Olav Jern fanns på plats.
Han tyckte att Småbönders var ett bra val av årets by.

Motiveringen:

Småbönders är ett lysande exempel på en liten idyllisk Österbottnisk by som är väldigt självständig och egenrådande, eller som man själva säger i byn ”Det finns bara ett Småbönders i världen”.

När man i tiderna grundade byaföreningen var motto, ”Småbönders - en levande by”. Det har man också levt upp till.  Utan byaföreningen skulle byn vara en by utan händelser.
Mycket av det som sker i byn görs för att få ungdomarna att stanna kvar samt förutsättningar för att de skall kunna trivas på landet även i modern tid.

SÖB har tagit fasta på just det vid utnämningen, att man tar tillvara den tillgång som ungdomarna är i byn.

Byborna månar om de traditioner som finns i byn, håller dem levande och blandar dem med en lagom dos av kreativt nyskapande. 

• Sammanhållningen via revyarbetet
• Pärthyvling + pärtspikning samt rågtröskning
• Gråbo insamling mot allergi

Trots att byn är liten och omringad av 4 kyrkobyar inom en radie av 20 km
så är företagsamheten livlig och jordbruket utvecklas fortfarande

Småböndersborna värnar om de sina och byns anor, därför finns flera böcker skrivna om släkter, platser och samt bröllop som varit i Småbönders.
Gamla historier har berättats av äldre personer och spelats in på band.

Människorna  har gått sina egna vägar, förutom att arbeta aktivt inom byn så har man ändå blickat ut i stora världen. Projekt med andra länder har förekommit, som Irland.

Småböndersborna är lojala mot sin by och de serviceinrättningar som finns där. Därför har de bla butik, post, skola,  café verksamhet och multicervicecenter

En strävsam by som den sista svenska utposten längst österut i länet.

 

Småbönders har just öppnat en egen hemsida, www.smabonders.fi  där finns mer att läsa om årets by och mera bilder finns.

Arets_by_2008_pressrel.doc

Arets_by_2008_SB.doc

 

 

Till startsidan

 

 

 

 

Under 2008 har SÖB haft en fototävling "Årets byabild 2008"

Temat har varit: det nationella gröna året 2008
"Mer kraft ur det gröna"

Motiveringen:

"Lokalt producerad skörd ger både kraft och njutning för alla inblandade."

Den vinnande bilden

Diplomet delades ut i samband med utnämningen av Årets by 2008 i Småbönders den 2.11.2008.


Mamma Maria Höglund tog bilden. Flickan heter Julia Höglund

Carina Rönnlund delar här ut en graverad fotoram från Bennäs byaråd.

SÖB:s pris var ett diplom för första Årets byabild som delats ut samt en förstoring av bilden och blommor.

Christer Risberg överräcker blommor till Julia.

 Arets_byabild_2008_Diplom_Bennas.doc

 


Jonny Granvik håller ett tal också.

Underhålling fanns på plats.

Kurt Gertruds

En 6 manna orkester från Småbönders varav 2 är tjejer. Mycket trevlig underhålling. Endel texter är omgjorda till att passa in loklalt och även på egen dialekt.

I dagarna har en ny skiva kommit ut.

 

Besökare:      Ansvarig utgivare: Aktion Österbotten /byverksamhet     Senast modifierad: 4.9.2013