Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
VERKSAMHETSOMRÅDE AKTUELLT ÅRETS BY KONTAKTUPPGIFTER WEBPORTAL MEDLEMSKAP TIPS OCH IDÉER MÅNADENS BY
Österbotten   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
MÅNADENS BY
Harrström
Småbönders
Jeppo
Replot
Henriksdal
Bennäs
Södra Vallgrund
Maxmo skärgård
Öja
Nämpnäs
Tölby
Sidjärv
Pörtom
Petalax
Snåre
Sideby
Bosund
NYHETER
Information från Österbottens förbund
Naturstigar och Vandringsleder i Österbotten
Nyhetsbrev Svensk Byservice
Inaktiva byaföreningar
Studeiresa till Mellersta Finland

Månadens by april, Henriksdal

Opolitisk byaverksamhet i snart 100-år

Bystugan en angelägenhet för alla

Den organiserade byaverksamheten i Henriksdal inleddes redan under 1920-talet så den första pärthyveln anskaffades gemensamt till byn. I skiftet mellan 1920- och 30 talet blev det aktuell att bygga en gemensam skola i byn. Bönderna i byn samlades för att tillsammans uppföra skolbyggnaden. Huset byggdes till år 1949 och i oktober 1952 invigdes den nya festsalen. Efter att skolan lades ner 1973 har byggnaden fungerat som en samlingsplats för byborna. Bystugan, som huset kallas grundrenoverades år 1989 och år 1991 var det igen aktuellt med en tillbyggnad. Byn fick nu ett storkök, rum för uthyrning mm. År 2004 förstorades huset än en gång, huset fick nu en större festsal.


Internet och fibernät

Byborna var tidigt ute inom informationsteknologins område då byaföreningen genomförde ett dataprojekt, Henriksdata 98, under åren 1998 - 1999. Fibernät kom till byn genom KrsNET år 2008 och ca. 40% av byborna anslöt sig till nätet. 

Historia och nutid

Byns namn härrör sig från Henrik Ehrenforss som grundade det första hemmanet år 1789. I dag är Henrksdal en jordbruksbygd med potatisen som den främsta grödan. Även om jordbruken har minskat har invånarantalet hållits stabilt, byborna pendlar till sina jobb i Sydösterbotten. Från Henriksdal till Kristinestad är det bara 20 minuter. Den svenskspråkiga grundskolan ligger i Härkmeri på 9 km:s avstånd och den finskspråkiga skolan i Skaftung dit det är 9 km. Närmaste butik och postombud finns på 4 km:s avstånd. Byn blev vald till årets by i Österbotten år 2002

 

Besökare:      Ansvarig utgivare: Aktion Österbotten /byverksamhet     Senast modifierad: 29.4.2016