Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
VERKSAMHETSOMRÅDE AKTUELLT ÅRETS BY KONTAKTUPPGIFTER WEBPORTAL MEDLEMSKAP TIPS OCH IDÉER MÅNADENS BY
Österbotten   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
ÅRETS BY
Årets by 2001
Årets by 2002
Årets by 2003
Årets by 2004
Årets by 2005
Årets by 2006
Årets by 2007
Årets by 2008, Årets byabild
Årets by 2009
Årets By 2010
Årets By 2011
Årets by 2012
Årets By 2013
Årets by 2014
Årets by 2015
Årets by 2016
NYHETER
Information från Österbottens förbund
Naturstigar och Vandringsleder i Österbotten
Nyhetsbrev Svensk Byservice
Inaktiva byaföreningar
Studeiresa till Mellersta Finland

Sundom Årets by 2003

Styrelsen för Svenska Östebottens Byar beslöt utse Sundom i Vasa till årets by 2003. Detta med följande motivering:

Denna gång har Svenska Österbottens byar valt att lyfta fram ett stadsdels-byaråd;

Sundom i Vasa. Denna typ av byaverksamhet kan inte lätt jämföras med ett byaråd på landsbygd, men verksamheten i dylika miljöer är lika värdefull.

Motiveringen är att Sundom har en lång historia av aktiv, kreativ byaverksamhet under delvis andra förhållanden än många andra byar i vår region.

Sundom har varit en av föregångarna i regionen. Redan på 80-talet användes verksamheten i Sundom som modell i olika byakampanjer i Österbotten. Redan 1953 grundades Sundom bygdeförening som firar sitt 50-årsjubileum 26.10.2003.

Sundom vill bibehålla karaktären av en by med aktiva invånare. Man vill uttryckligen inte bli en "sovstad".

Sundoms informationsverksamhet är speciellt imponerande. Man har länge använt sig av såväl Lokal-TV som Internet för sin information.

Sundom är såväl ett byaråd som en stadsdelsförening i Vasa stad.

Sundom kan också stå som en förebild för närdemokratisk påverkan i en stad med stad och landsbygd i samverkan.

Länk till Sundom byportal:  http://www.sundom.web.mios.fi

 

Till startsidan

 

 

 

Besökare:      Ansvarig utgivare: Aktion Österbotten /byverksamhet     Senast modifierad: 31.8.2010