Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
VERKSAMHETSOMRÅDE AKTUELLT ÅRETS BY KONTAKTUPPGIFTER WEBPORTAL MEDLEMSKAP TIPS OCH IDÉER MÅNADENS BY
Österbotten   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
ÅRETS BY
Årets by 2001
Årets by 2002
Årets by 2003
Årets by 2004
Årets by 2005
Årets by 2006
Årets by 2007
Årets by 2008, Årets byabild
Årets by 2009
Årets By 2010
Årets By 2011
Årets by 2012
Årets By 2013
Årets by 2014
Årets by 2015
Årets by 2016
NYHETER
Information från Österbottens förbund
Naturstigar och Vandringsleder i Österbotten
Nyhetsbrev Svensk Byservice
Inaktiva byaföreningar
Studeiresa till Mellersta Finland

Årets By i Svenska Österbotten

Aktion Österbotten r.f. utser årets  by i landskapet tillsammans med Österbottens förbund varje år.

Årets by utses på basen av ansökningar från byarna. Den första Österbottniska utmärkelsen utdelades år 2001.

Valet förrättas i två steg.

De regionala byaorganisationerna väljer sina egna Årets byar eller tillsammans med sitt landskapsförbund. Årets by i riket väljs sålunda bland de regionala/landskapsvisa Årets byar.

SYTY, Suomen Kylätoiminta r.y./Byaverksamhet i Finland r.f. vill genom valet av Årets by lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet och öka kännedomen om byaverksamhet. Målet är att finna aktiva byar, framgångsrik byaverksamhet och få goda exempel på byarnas verksamhet.  

 

Årets byar

Årets by på nationell nivå

Byaverksamhet i Finland r.f. (SYTY) utser i sin tur årets by på nationell nivå i Finland. Björköby vann det nationella priset år 2000.

Älvbyarna fick hedersutmärkelse (2:a pris) i den nationella Årets by tävlingen år 2015

 

Till startsidan

 


 

 

Besökare:      Ansvarig utgivare: Aktion Österbotten /byverksamhet     Senast modifierad: 10.1.2017