Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
VERKSAMHETSOMRÅDE AKTUELLT ÅRETS BY KONTAKTUPPGIFTER WEBPORTAL MEDLEMSKAP TIPS OCH IDÉER MÅNADENS BY
Österbotten   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
AKTUELLT
Information från Österbottens förbund
Naturstigar och Vandringsleder i Österbotten
Nyhetsbrev Svensk Byservice
Inaktiva byaföreningar
Studeiresa till Mellersta Finland

Aktuellt från Aktion Österbotten r.f.:s byaverksamhet

Inspiration från Västerbotten

Inom det gemensamma projektet för byautveckling i Österbotten (Aktion Österbotten), Kyrolandet (Yhyres kehittämisyhdistys) och Mellersta-Österbotten (Pirityiset), Byarnas röst reste 23 bya-aktiva på ett studiebesök till Umeåregionen. Vid planeringen av resan utgick dragarna för projektet från att Umeåregionen är nära Österbotten förutom geografiskt även i andra förhållanden. Det antagandet visade sig vara rätt redan när besöksmålen valdes ut bland en lista på projekt som har genomförts under de senaste åren.

 

Läs mera om resan på länken här nedan.

 Inspirationsresan_till_Umearegionen.pdf

Öppna byars dag 11.6.2016

 

Vägskyltar delas ut gratis till alla byar som deltar i evenemanget. Skyltarna är laminerade och håller för väder och vind.

Byaverksamhet i Finland (SYTY) har tillsammans med de regionala byaföreningarna (ex. Aktion Österbotten, Eteläpohjalasiet kylät, Östra Nylands byar, Egentliga Finlands byar mfl. beslutat att ordna en landsomfattande Öppna byarnas dag (Avoimet kylät) den 6 juni.

 

Det är fritt fram för byarna att ordna program, Byaverksamhet i Finland och Aktion Österbotten sköter marknadsföringen och tillhandahåller reklammaterial (vägskyltar, tidningsreklam mm.)


Sponsring – en ny möjlighet?

Sponsorering i samband med mindre evenemang som danser och byafester har blivit mera allmänt på senare tid. Vad innebär sponsorering för en förening och vad krävs för att ett företag skall ge ekonomiskt bidrag? Kjell Skoglund från Pohjola-Norden, med lång erfarenhet på området berättar i en artikel i Tidningen Mentora (2/2013) om företagssponsorering för föreningar.

En viktig del av sponsoreringen är vilken motprestation man kan erbjuda företagen. Även om många företag så att säga vill ge något tillbaka till den ort där man verkar så är det vanligen inte fråga om något allmänt verksamhetsbidrag från deras sida. Innan man tar kontakt bör man tänka igenom om den planerade tillställningen eller verksamheten passar in i det tilltänkta företagets image. Knappast vill en firma som tillverkar trästolar sponsorera stolar av plast till byagården. På motsvarande sätt ska ett sponsoravtal inte begränsa föreningens verksamhet, omvänt tvinga föreningen att köpa trästolar om plastmöbler verkar mera ändamålsenliga för ändamålet.

En väl genomtänkt plan, rätt person som sköter förhandlingarna och hur man sköter avtalet efter att man rott avtalet i land är viktiga ingredienser i en god överenskommelse.

Mera om hur man gör i samband sponsorering finns att läsa på: http://www.studiecentralen.fi/mentora/artikelarkiv/article-57854-25372-sponsring-ett-nodvandigt-ont-eller-en-mojlighet

 


 

Bekanta er med ett nytt sätt att påverka planeringen av er miljö.

Frågetjänsten e-Harava

Via den kartgränssnittbaserade frågetjänsten kan medborgare och företag berätta för myndigheterna om erfarenheter, behov och idéer samt komma med önskemål om planeringen av ett område.

NI kan också anmäla saker som bör ni tycker bör åtgärdas, till exempel om ni känner er otrygga på någon plats.

Harava tjänsten kan också användas som ett verktyg för medborgarpåverkan. Kommunerna kan med hjälp av tjänsten ställa frågor till invånarna om var de till exempel tycker att en skola eller lättrafikled ska placeras eller samla in erfarenheter från buller eller andra störningar.

Ni kan testa prototypen för tjänsten på adressen: http://eharava.fi/?lang=sv


På denna sida publiceras aktualiteter inom ramen för Aktion Österbotten r.f.:s byaverksamhet.

Har du intressanta händelser som kunde vara intressanta för alla byar i landskapet TAG KONTAKT!

 

Till startsidan

 

Besökare:      Ansvarig utgivare: Aktion Österbotten /byverksamhet     Senast modifierad: 21.6.2016