Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
VERKSAMHETSOMRÅDE AKTUELLT ÅRETS BY KONTAKTUPPGIFTER WEBPORTAL MEDLEMSKAP TIPS OCH IDÉER MÅNADENS BY
Österbotten   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
VERKSAMHETSOMRÅDE
Byar
NYHETER
Information från Österbottens förbund
Naturstigar och Vandringsleder i Österbotten
Nyhetsbrev Svensk Byservice
Inaktiva byaföreningar
Studeiresa till Mellersta Finland

Byar kommunvist i Svenska Österbotten

 

Kaskö/Kaskinen Kristinestad
Stamstaden
Åback,Stangbränn-Peninkylä,Stangbränn
Tjöck
Lappfjärd
Lålby
Perus
Uttermossa
Korsbäck
Dagsmark
Skaftung
Henriksdal
Härkmeri
Sideby
Ömossa
Liden

 

 

 

 

Larsmo
Bosund
Näs
Holm
Risö
Fagernäs
Furuholmen
Lilla Furuholmen
Vikarholmen
Eugmo
Kakkor
Grev
Vesterby
Viss

Kronoby
Kronoby Kommundel
Norrby (Kronoby)
Hopsala
Ytterbråtö
Överbråtö
Påras
Merjärv
Jeussen
Snåre
Kivjärv
Nedervetil Kommundel
Murick
Sandbacka
Bast
Brännkärr
Pelo
Åbacka-Skriko
Tast
Riippa
Viitavesi
Norrby (Nedervetil)
Terjärv Kommundel
Kolam
Hästbacka
Terjärv Kyrkby
Djupsjöbacka
Kortjärvi
Högnabba
Småbönders               

Malax
Malax Kommun
Yttermalax
Övermalax
Långåminne
Bergö
Norra Pörtom
Paxal
Havras
Majors
Pixne
Ribäcken
Långmossen
Tuvas
Klockarbacken
Köpings
Börängen
Kråkbacken
Kalaschar
Junkais
Helneholmen
Svarvars
Majors
Öjna

Petalax Kby
Nyby
Langbacken
Kråkträsket
Mamrelund
Kalmossen
Skott
Finnback
Rainebäck
Lolax
Långjutan
Lissback
Kyrkback
 

Oravais
Oravaisfabrik
Österby
Kimo
Komossa
Karvat
Oxkangar

Korsholm
Replot-Björköby
Björköby
Söderudden
Södra Vallgrund
Norra Vallgrund
Replot
Norra Korsholm
Köklot
Iskmo
Jungsund
Singsby-Västervik
Karperö
Koskö
Kvevlax
Petsmo
Västerhankmo
Österhankmo
Vassor
Kuni
Kvevlax, Vallvik
Smedsby
Smedsby-Böle-Kråklund
Södra O Östra Korsholm
Voitby-Staversby-Miekka
Veikars-Anixor-Martois
Karkmo
Toby-Helsingby
Solf
Vikby-Tölby
Solf-Munsmo-Rimal
Korsholm Forts.
Panike
Vistan
Grönvik
Kalvholm
Höstves


 
Jakobstad                      

Centrum
Skutnäs
Västermalm
Kyrkostrand
Östermalm
Björnholmen
Pirilö
Alholmen
Fäboda
Vallan

 

Nykarleby
Centrum
Kyrkoby
Markby
Socklot
Ytterjeppo
Pensala
Vexala
Forsby
Kovjoki
Jungar
Nykarleby Forts.
Lassila
Överjeppo
Harjux
Hirvlax
Jussila
Kantlax
Monå
Monäs
Munsala


 

Närpes
Centrala Näsby
Norra Näsby Planområde
Centrala Finby
Johannesberg
Kåtnäs
Backfors
Finby Industriområde
Gottböle
Bäckliden
Bäckby
Knåpnäs-Benvik
Norra Finby
Svartbäcken
Karlå
Eskilsö
Norra Näsby Övrigt
Övermark Bycentrum
Högåsen
Valsberg
Räfsbäck-Pörtmossen
Groop-Björnåsen
Ängsby
Bodbacka-Frönäs
Pörtom Centrum
Närpes Forts.
Pörtbacken-Velkane
Östra Byn
Högbacken-Stubbhagen
Sidbäck
Velkmossen
Yttermark Bycentrum
Näveråsen
Öster Yttermark
Västra Yttermark Övrigt
Pjelax Bycentrum
Böle
Kaldnäs
Ståbacka
Klobben-Skrattnäs
Töjby Bycentrum
Träskböle
Kalax
Tjärlax
Nämpnäs Bycentrum
Nämpnäs Övrigt
Norrnäs Bycentrum
Nixmossen
Rangsby Bycentrum
Långvik
Ömossa

Pedersöre
Pedersöre
Kyrkoby/Sandsund
Sundby/Karby
Lövö
Bennäs
Forsby
Östensö
Katternö
Edsevö
Kållby
Lepplax
Pedersöre Forts.
Esse
Ytteresse
Bäckby
Esse
Lappfors
Purmo
Purmo
Lillby
Överpurmo
Sandsund
Åvist
Nars

 

Maxmo
Kyrkbyn
Kärklax
Tottesund
Kvimo
Djupsund
Teugmo
Brudsund
Särkimo
Västerö
Österö

Korsnäs
Harrström
Helenelund

Edsvik
Taklax

Bjurbäck

Viitaniemi

Tuväng
Molpe
Korsbäck
 

Vörå
Kaitsor
Palvis
Kovik

Tuckor
Centrum
Rejpelt
Kaurajärvi
Petterinmäki
Karvsor
Bertby
Lålax
Lotlax,  
Lomby
Mäkipää
Koskeby
Andkil


 

Vasa
Keskustan Suuralue
Klemettilän Suuralue
Vaskiluoto
Palosaari
Gerbyn Suuralue
Isolahti
Infjärden Etelä
Gerbyn Kylä
Gerbyn Ranta
Bölen Suuralue
Kustaalato
Kotiranta
Böle
Huutoniemen Suuralue
Asevelikylä
Purola
Huutoniemi
Teeriniemi
Melaniemi
Vasa Forts.
Ristinummi-Vanha-Vaasa
Alkula
Haapaniemi
Vanha-Vaasa
Ristinummi
Korsholmin Kylä
Höstveden Suuralue
Pilvilammin Alue
Höstvesi
Runsor
Suvilahden Suuralue
Korkeamäki
Suvilahti
Suvilahden Teollisuusalue
Sundom
Yttersundom
Översundom

Karleby              

Linnusperä-Ventus
Rödsö-Palo
Öja
Nedre Korplax
Vittsar
Såka
Långö

 

                  


 
 
Till startsidan
 

 
 
 

 

 

 

Besökare:      Ansvarig utgivare: Aktion Österbotten /byverksamhet     Senast modifierad: 31.8.2010