Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
VERKSAMHETSOMRÅDE AKTUELLT ÅRETS BY KONTAKTUPPGIFTER WEBPORTAL MEDLEMSKAP TIPS OCH IDÉER MÅNADENS BY
Österbotten   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
ÅRETS BY
Årets by 2001
Årets by 2002
Årets by 2003
Årets by 2004
Årets by 2005
Årets by 2006
Årets by 2007
Årets by 2008, Årets byabild
Årets by 2009
Årets By 2010
Årets By 2011
Årets by 2012
Årets By 2013
Årets by 2014
Årets by 2015
Årets by 2016
NYHETER
Information från Österbottens förbund
Naturstigar och Vandringsleder i Österbotten
Nyhetsbrev Svensk Byservice
Inaktiva byaföreningar
Studeiresa till Mellersta Finland

Älvbyarna i Östra Korsholm, årets by 2015 

Älvbyarna i Östra Korsholm valdes av Aktion Österbotten till Årets by i Österbotten 2015. Byn en sammanslutning av byarna, Anixor, Martois, Miekka, Staversby, Veikars och Voitby samt gårdsgrupperna Båskas, Skatila och Torrvik är unik genom sin sammansättning av enskilda byar i samarbete.


De enskilda byarna med ett par hundra invånare var ger en god gemenskap där alla känner varandra. Samarbetet mellan byarna ger större resurser och tyngd åt byarna och deras invånare. Samarbetet kan liknas vid regionförvaltning, fast i mindre skala. Samarbetet och nytänkandet var det kriterium som vägde tyngst vid valet av årets by.

Service för invånarna

I Älvbyarna finns skola, daghem, hälsostation och pensionärshemn, närbutik och snabbapotek. Loppis, vårmarknad och Älvtorget är evenemang som byborna själva ordnar.

 

 


Utmärkelsen överräcktes av Aktion Österbotten och Österbottens förbund

Alla tiders byafest

Utnämningen av Älvbyarna till Årets by skedde vid en byafest i bästa Älvbyanda lördagen den 27 juni vid sportplanen i Skatila. Aktion Österbotten överräckte priset tillsammans med Österbottens förbund. Vid den välbesökta festen medverkade Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg och landsbygdprofessor Hannu Katajamäki. För barnen fanns ett hoppslott och kvällen avslutades med dans.

Mera att läsa om Älvbyarna finns på deras hemsida och på Facebook

Besökare:      Ansvarig utgivare: Aktion Österbotten /byverksamhet     Senast modifierad: 7.8.2015