Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
VERKSAMHETSOMRÅDE AKTUELLT ÅRETS BY KONTAKTUPPGIFTER WEBPORTAL MEDLEMSKAP TIPS OCH IDÉER MÅNADENS BY
Österbotten   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
ÅRETS BY
Årets by 2001
Årets by 2002
Årets by 2003
Årets by 2004
Årets by 2005
Årets by 2006
Årets by 2007
Årets by 2008, Årets byabild
Årets by 2009
Årets By 2010
Årets By 2011
Årets by 2012
Årets By 2013
Årets by 2014
Årets by 2015
Årets by 2016
NYHETER
Information från Österbottens förbund
Naturstigar och Vandringsleder i Österbotten
Nyhetsbrev Svensk Byservice
Inaktiva byaföreningar
Studeiresa till Mellersta Finland

Molpe by korades till "Årets by 2006" i Österbotten.

Juryn för Svenska Österbottens Byar r.f. beslöt utse Molpe by i Korsnäs kommun till årets by 2006 på höstmötet i Molpe, på Restaurang Strand Mölle 16.11.2006

SÖB:s styrelse hade utsett en jury på 3 personer som noggrannt gick igenom de ansökningar som hade inkommit. Juryn var enhällig. Årets by blev MOLPE by i Korsnäs. De andra tävlande var Koskö bys samfällighet, Småbönders byaråd, Rökiö biblioteksförening, Komossa UF, Rangsby byaråd, Nederpurmo byaråd, Södra Vallgrund, Finby byaförening.

 Arets_by_2006_Diplom.doc

  

Priset utgörs av en utomhusskylt med texten Årets By 2006, ett diplom och blommor.

Ben-Erik Nedergård, ordf i byarådet, Göran Östberg viceordf. i byarådet samt Ann-Sofi Backgren, Henrik Rosendahl och Anita Ismark från Korsnäs kommun.

 

 

Juryns motivering:

 

-         Molpe är en idyllisk havsnära by med aktiva och initiativrika bybor.

 

-         Molpe utgör ett gott exempel på en by som har gjort stora framsteg i utvecklandet av landsbygden. Här har man tagit fasta på och förverkligat olika projekt som ett led i denna utveckling.

 

-         Korsnäs kommun deltog i ett interregprojekt: ”Maritimt arv och utveckling i Europa”. Projektet gjorde en utvecklingsplan för Molpe gästhamn bla. Molpe byaråd r.f. utgick från denna planering och stora förändringar har åstadkommits.

 

-         Invid simstranden har en havsbastu med vinterbadmöjligheter anlagts samt omklädningsrum och toaletter färdigställts. Dessa hus har upprättats med hänsyn till kulturlandskapet, vilket planen tydligt poängterade.

 

-         Byn representerar ett rikt föreningsliv med bla motorklubb och Skepparklubb, som har anskaffat en ny sjöräddningsbåt.

 

-         Blomstrande näringsliv, som tex. då affärens köpman pensionerades stod nya köpmän på kö för att överta verksamheten.

 

-         Byn har gjort upp en byplan för ett antal år sedan. Utifrån den har många goda initiativ tagits, som att dela ut miljöros, premiera nyinflyttade samt nyfödda i byn.

 

-         Gott prov på demokrati finner vi i hur byarådet arbetar. Här  finns en representant från varje förening med.

 

-         Gott samarbete med andra föreningar även med andra länder.

 

   

    SÖB:s ordförande Ulf Grindgärds

 

    

    Molpe byaråds viceordf. Göran Östberg. Ann-Sofi Backgren framför från kommunens sida gratulationer till byarådet och överräcker både blommor och en liten penninggåva. Henrik Rosendahl och kommundirektör Anita Ismark.

 

 

 

 

Till startsidan

  

        

 


 

 


 

Besökare:      Ansvarig utgivare: Aktion Österbotten /byverksamhet     Senast modifierad: 29.8.2013