Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
VERKSAMHETSOMRÅDE AKTUELLT ÅRETS BY KONTAKTUPPGIFTER WEBPORTAL MEDLEMSKAP TIPS OCH IDÉER MÅNADENS BY
Österbotten   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan

 

 

 

 

Aktion Österbottens byasidor har flyttat till aktions nya hemsidor: www.aktion.fi/byar Dessa sidor uppdateras inte längre

Välkommen till byaverksamheten vid Aktion Österbotten

Aktion Österbotten r.f. är en takorganisation för byar i Svenska Österbotten. Aktion Österbotten r.f. är medlem i Byaverksamhet i Finland r.f. (Syty) samt Svensk Byaservice.

Kontakta någon av medlemmarna i byarnas arbetsgrupp om ni har funderingar kring byaverksamhet och landsbygdsutveckling. Kontaktuppgifterna hittar genom att klicka på denna länk


 

 

Aktuellt i Österbotten

 

 

Vem blir Årets by, Byaverksamhetens vägvisare och Årets landsbygdsaktör i Österbotten 2017?

Aktion Österbotten vill med tävlingarna premiera föreningar och privatpersoner som  har utmärkt sig inom landsbygdsutvecklingen. Nomineringstiden gick ut 31.3. Vi tackar alla som har  nominerat kandidater till tävlingarna.

Vinnarna presenteras senare under försommaren.


Aktion Österbotten besökte Landsbygdsdagen i Burträsk

 

Foto: Bengt Österberg

Aktion Österbotten fick en inbjudan från Skellefteå byautvecklingsråd att medverka på en landsbygdskonferens som ordnades i Burträsk lördagen den 8 oktober.

På konferensen presenterades landsbygdsutvecklingen ur Västerbottnisk synvinkel av Skellefteå byautvecklingsråd, Leadergruppen Skellefe älvdal, Länsstyrelsen i Västerbotten, Hela Sverige skall leva, samt representanter från Norge och från Österbotten. Intressanta projekt i regionen fick tillfälle att presentera sig för de ca 80 deltagarna.

Landsbygdsdagen arrangeras i samarbete mellan kommunerna och Skellefte byautvecklingsråd. Landsbygdsdagen ordnas årligen återkommande turvis av kommunerna i regionen.


Studieresa till Jyväskyläregionen

Inspirerade av studieresan till Umeå i juni gjorde vi ett nedslag i mellersta Finland och Jyväskyläregionen

Resan genomförs av Yhyres i Kyrolandet och Aktion Österbotten.

Vi bekantade oss med intressanta projekt på JyväsRiihis område men också med bya-aktiva från våra respektive områden. Fredag kväll reserverades för ett besök hos Suomen Huutokauppakeisari i Hirvaskangas.

En rapport från resan hittar ni här


Inspirerande studieresa till Umeåregionen

Inom projektet "Byarnas röst - Kylien ääni" gjorde Österbottningar med både svenska och finska som modersmål en resa till Umeåregionen under veckoslutet 17 - 19.6

 

Nya idéer, inspiration och aha-upplevelser samt nya kontakter präglade resan.

Möjligheterna till kommande gemensamma projekt mellan regionerna diskuterades under resan.

Läs mera om resan här


På gång nära dig

 

Byarna i Österbotten ordnar många aktiviteter både vinter- och sommartid. Passa på och gör ett besök till något av evenemangen.

 

Evenemang i Österbotten


Nyheter 

Nyhetsbrev från Svensk byaservice

Nyheter från Österbottens förbund


Våra byar 

 

En hemsida är en viktig del av föreningarnas ansikte utåt och ett av medlen för att nå medlemmar, både gamla och nya. Via hemsidan kan föreningarna med små medel nå ut till sin målgrupp. En hemsida fungerar som broschyr, som nyhetsbrev och även som telefonkatalog för föreningen. Det är betydligt lättare att hålla uppgifterna uppdaterade med hjälp av en hemsida.

På hemsidan kan föreningen ge tillgång till protokoll från möten och annat som ger följarna en inblick i verksamheten.

Informationen på hemsidan är tillgänglig hela tiden oavsett när eller var den behövs

Det har kommit nya verktyg som gjort det enklare att göra egna hemsidor. Även facebook kan delvis användas för samma ändamål men är besvärligare om det gäller mera material ni vill ha satt ut.

Byar med hemsidor gjorda med hjäp av Aktion Österbottens byaportalverktyg:

 

Henriksdal

Karleby Stadsnära Landsbygd

Kortjärvi

Lappfors

Yttermark

Nedervetil

Dagsmark

Komossa

Hankmo

Koskö

Sideby

Harrström

Karvat

Öja

Malax Fiskargille r.f.

Finby

Byar med hemsidor via egna verktyg: 

Har din by en hemsida?

Meddela länk till byaombudet

karl-gustav@aktion.fi

så sätter vi ut den här.

Lista på alla byar i Svenska Österbotten, här.

Bekanta er med landsbygden genom vandringslederna

Många vandringsleder och naturstigar upprätthålls av byaföreningarna som med hjälp av dem vill lyfta fram den lokala kulturen och historien. genom ett strövtåg i omgivningen kan man lära sig mycket om byns historia, naturen och samtidigt höja sin egen kondition.

Här på byarnas hemsida presenterar vi ett urval av naturstigar och vandringsleder i Österbotten.

Vandringsleder och naturstigar i Österbotten

Gå in och kolla HÄR.

maila gärna om fler ställen till

karl-gustav@aktion.fi


Gör en egen hemsida för er by!

 

Byportalverktyg erbjuds till alla medlemsbyar

Byportalens syfte

Byportalerna har byggts enligt ett gemensamt tekniskt system för att ge byarna moderna aktiva webbsidor som de själva kan uppdatera på ett mycket enkelt sätt.
Varje by utvecklar innehållet i den egna portalen utgående från byns behov och intressen.

Mera om Byportal Även möjlighet till TEST!


Gilla oss på Facebook!

 

Gilla oss på Facebook!

 

 

 

 

 

 

 

 


Månadens by maj: Bosund

 

Bosund ligger längst norrut av byarna i Larsmo. Byn är känd tack vare segelbåtsvarvet Baltic Yachts –som fortfarande är verksamt i byn.

Byn saknar i dag helt och hållet butik, banken och posten har stängt och HVC-mottagningen satte lapp på luckan vid årsskiftet. Skolan lever och mår bra, med sina cirka 140 elever är den i dag näst störst i kommunen.

Byaverksamheten drivs av Bosund byalag. För tillfället pågår två större Leader finansierade projekt, vandringsleden utrustas med nya spångar och ett utegym byggs.

Byalaget samarbetar med kommunen genom hålla byns grönområden i skick och underhåller byns två simständer, elljusspår och ishockeyrink. Byalaget är också den förening som ser till att hålla liv i samhörigheten i byn.

Läs mera om Bosund och byborna här!

 

Gruppfinansiering räddningen för er idé?

 

 

Gruppfinansiering ett sätt att få pengar till att göra något nytt. Allmännyttiga föreningar kan samla in pengar endera genom att ansöka om tillstånd för penninginsamling eller genom att erbjuda en motprestation

Ett nyöppnat kulturcafé i Joensuu erbjuder finansiärerna gratis inträde och kaffe vid öppningsfesten eller halverad månadshyra för verksamhetsutrymmen under en månad.

Hangö musikdagar lyckades samla ihop den finansiering som krävdes för att verksamheten ska kunna fortsätta genom att under en månads tid utnyttja gruppfinansieringstjänsten Mesenaatti.

–Till vår stora lycka nådde vi genom vår gruppfinansieringskampanj kulturmecenater som gjorde det möjligt för festivalen att fortsätta, säger Hangö musikdagars grundare och styrelseordförande Milla Rantala till tidningen Västra Nyland (25.10.2016)

Hangö Musikdagar ordnas 14.-19.7.2017. Ungefär 1300–1400 åhörare har årligen besökt festivalen.

Mera att läsa finns här på mesenaatti.me. Andra gruppfinansiärer är finländska Invesdor, svenska Funded by me norska Bidra och danska Boomerang.

Insamling med tillstånd eller med motprestation

 

En motprestation kan vara nästan vad som helst men vanligen erbjuds någonting som hör ihop med projektets karaktär. Motprestationen kan vara en produkt, tjänst, upplevelse till exempel inträdesbiljett till öppningsfesten eller möjlighet att använda utrymmen till rabatterat pris. De insamlade medlen är en del av föreningens inkomster och bör ingå i föreningens bokföring. De insamlade medlen är dock skattefria om den verksamhet som pengarna används till att finansiera är skattefri.

I annat fall kräver anordnandet av penninginsamling tillstånd. Polisinrättningen beviljar tillstånd för penninginsamling inom sitt eget distrikt.  Till tillståndsansökan bifogas en insamlings- och användningsplan som beskriver hur insamlingens görs och till vilket ändamål pengarna används.

Den egna hemkommunens polisinrättning ger rådgivning när det gäller tillståndsärenden för en sammanslutning eller stiftelse som verkar inom polisinrättningens distrikt. Mera information om anordnande av penninginsamling, samt blanketter och bilagor finns på polisens hemsida

 


 

Information om hur man Vägskyltar till evenemang

 

 

Enligt vägtrafiklagen (MTL 52. § 2. mm) får man utan skriftligt lov av NTM-centralen sätta upp tillfälliga skyltar för evenemang som pågår i  högst tre dagar. Skyltningen får endast ske från närmaste landsväg.

 

Skyltarnas storlek får vara maximalt 450 x 450 mm och stå på egna stöd. Skyltarna placeras på samma avstånd från vägrenen som övriga trafikmärken (ca. 1,5 meter från vägens yttre kant. Skyltarna får sättas upp ett dygn före tillställningen och bör tas ner inom ett dygn efter att tillställningen är avslutad.

 

Kom ihåg att skyltarna får inte äventyra trafiksäkerheten! 

 


 


Till startsidan

 

Aktuellt inom byaverksamheten


Hur ska Aktion Österbottens byaverksamhet betjäna bäst?

Aktion Österbotten är förutom förvaltare av EU:s Leaderprogram en av 19 regionala byasammanslutningar i Finland.  Takorganisationen är Byaverksamhet i Finland r.f. (på finska Suomen Kylätoiminta ry). Byaverksamheten har nationellt som mål att befrämja byautveckling och lokal landsbygdsutveckling. Dessa mål grundar sig på en överenskommelse som Byaverksamhet i Finland gör med staten om att främja frågor som är viktiga för landsbygden.

Vi på Aktion Österbotten vill därför kartlägga behovet i byarna av regional aktör och vilka typer av tjänster byar och föreningarna behöver.

Aktion Österbotten står till tjänst med en portal för hemsidor, hjälp med byaplanering, fungerar som intressebevakare i regionala arbetsgrupper, utser Årets by, ordnar utbildningar, kurser och temaresor. Vilka av dessa tjänster anser ni som viktiga och vilka övriga slag av tjänster har ni behov av?

Genom att svara på den elektroniska enkäten på: hjälper ni oss på Aktion Österbotten att anpassa vår verksamhet enligt era behov.

Klicka på denna länk för att komma till den elektroniska enkäten


                                           

Öppna byars dag

Öppna Byar är en del av Finlands självständighets hundraårs-jubileums program år 2017. Jubileumsårets bärande tema Tillsammans sitter utmärkt i byaverksamheten.

 

Öppna byars dag lördagen den 10.6.2017 är en del av Finland 100-års firande.

 

Målsättningen är aktivera 800 byar i hela landet med att ordna aktiviteter som lyfter fram verksamheten i byarna. Invånarnas gemenskap, företagsamhet, traditioner och det lokala lyfts fram helt enligt vad som lämpar sig bäst för just er by.

 

Karnevaler, pop-up torg med lokala produkter, idrottstävlingar i lokala sporter, öppet hus i byagården, rundvandring i omgivningen med mera kan man ta del av under dagen.

Meddela oss på Aktion Österbotten karl-gustav(at)aktion.fi om er by vill vara med i Öppna byars dag senast den 15.4 så får ni gratis reklammaterial via oss samt synlighet på den nationella kartan på internet.

 


Våga satsa, våga göra annorlunda och våga samarbeta var teman på den Finlandssvenska landsbygdsriksdagen

 

Våga sticka ut, våga satsa och våga göra annorlunda för att skapa arbetsplatser är några av recepten för att lyckas i dagens värld.

Våga satsa har Ragna-Lise Karlsson, den ena av innehavarna av bybutiken i Bromarv, Susanne Ekström företagare i turistbranschen, företagaren Kita Österlund och den danske bonden, känd från TV Frank Erichsen gjort. Gemensamt för dessa är att dom har greppat chansen när den har dykt upp.

Våga göra annorlunda är också en del av deras verk men framför allt Frank Erichsen har vågat göra annorlunda. Erichsen satsar på självförsörjning i så stor utsträckning som det är möjligt i ett Danmark med sitt högeffektiva lantbruk.

Våga samarbeta både lokalt och internationellt är en metod för att få igång satsningar som kan vara för stora en enskild aktör.

I resolutionen poängterades satsningar på landsbygden som trots allt fortfarande är den viktigaste producenten av mat och energi men även inom rekreationen. 95 procent av Finlands areal är landsbygd och därmed en viktig del av samhället.

Den fjortonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen ordnades på Lärkkulla i Karis under veckoslutet 22-23.10 2016. Konferensen samlade ett femtiotal landsbygdsaktiva från Svenskfinland. 

Leadergruppen i Västnyland Pomoväst rf fungerade i samarbete med Svensk Byaservice som arrangör för landsbygdsriksdagen som ordnas vartannat år runt om i Svenskfinland. Nästa gång ordnas den finlandssvenska landsbygdsriksdagen på Åland. Det finländska landsbygdsparlamentet ordnas hösten 2017 i Leppävirta i Östra Finland.

Läs mera om landsbygdsriksdagen på landsbygdsriksdagens hemsida och på Facebook


Patent- och registerstyrelsen stryker inaktiva föreningar

Närmare 40 000 föreningar kan komma att strykas ur föreningsregistret då Patent- och registerstyrelsen rensar bort inaktiva föreningar.

Kontrollera via denna länk (yle.fi) om er förening finns med på listan av inaktiva föreningar. Om er förening fortfarande är aktiv kan ni uppdatera uppgifterna till Patent- och registerstyrelsen.

På listan med inaktiva föreningar finns ett antal Österbottniska föreningar som enligt uppgift fortfarande är aktiva. Länk till listan finns här

Upplösning och avregistrering av förening

Om verksamheten tynar bort eller om föreningen inte lägre har någon verksamhet kan man välja att avsluta föreningen.  Om föreningen upplöses ska upplösningen alltid behandlas på föreningsmöte och upplösningen ska anges i möteskallelsen.

När föreningsmötet har fattat beslut om upplösning av föreningen, sköter antingen styrelsen eller en likvidator som utsetts av styrelsen åtgärderna i anknytning till upplösningen. Efter att en förening har avregistrerats kan föreningen själv besluta om hur dess pengar och egendom ska användas. Förmögenheten måste ändå användas i enlighet med föreningens syfte


Konsekvensbedömning vid kommunsammanslagningar bedömer beslutens påverkan på landsbygden

 

På samma sätt som det görs miljökonsekvens-bedömningar vid projekt som kan ha betydande påverkan på miljön görs det bedömning av konsekvenserna för landsbygden. Förfarandet som kallas landsbygdssäkring görs för att utreda hur reformer mm. påverkar landsbygden och dess invånare.

 

Landsbygdssäkring vid två kommunsammanslagningar 

Nu är det aktuellt med landsbygdssäkring vid två kommundelningsutredningar i Norra Österbotten och i Norra Savolax. Landsbygdssäkringen görs för att förhindra negativa konsekvenser för landsbygden vad gäller service, markanvändning eller företagsamheten. Detta gör det möjligt att förhindra eller minska negativa konsekvenser för landsbygden eller för att stärka positiva följder.

 

Läs mera på Svensk Byaservice nyhetsblogg


Finns det trädgårdsflyktingar i din hemtrakt?

Jättebalsaminen och andra trädgårdsväxter sprider sig lätt till naturen där de stjäl livsutrymme av våra inhemska växter och gör naturen ensidigare. Men det finns sätt att hejda spridningen.

 

Vikuri projektet har avslutats men ni kan bekanta er med olik metoder att åtgärda främmande arter på projektets hemsida via nedanståeden länk.

Länk till Vikuri projektets hemsida.

 

 

 

 

Besökare:      Ansvarig utgivare: Aktion Österbotten /byverksamhet     Senast modifierad: 13.6.2017