Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
VERKSAMHETSOMRÅDE AKTUELLT ÅRETS BY KONTAKTUPPGIFTER WEBPORTAL MEDLEMSKAP TIPS OCH IDÉER MÅNADENS BY
Österbotten   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan

 

 

 

 

Välkommen till byaverksamheten vid Aktion Österbotten

Aktion Österbotten r.f. är en takorganisation för byar i Svenska Österbotten. Aktion Österbotten r.f. är medlem i Byaverksamhet i Finland r.f. (Syty) samt Svensk Byaservice


 

 

Aktuellt i Österbotten

Studie- och inspirationsresa till Umeåregionen tillsammans med Kyrolandet och Kaustbyregionen

Inom projektet "Byarnas röst - Kylien ääni" planeras en resa till Umeåregionen den 17 - 19.6 för att bekanta oss med intressanta projekt och för att knyta kontakter med aktörer i Umeåregionen och med våra grannar i Österbotten.

 

Vi kommer att bekanta oss med olika typer av projekt bland annat marknadsföring, nya kreativa lösningar, mötesplatser för olika kulturer, utveckling av gemensamma utrymmen för invånare och ett turistprojekt i liten skala.

 

Vi har reserverat plats för totalt trettio personer, tio från varje region. Kostnaderna för resan sponsoreras delvis av projektet.

Mera info om resan ger Karl-Gustav Byskata 0400 388 530 eller

karl-gustav@aktion.fi


På gång nära dig

Evenemang i Österbotten


Nyheter 

Nyhetsbrev från Svensk byaservice

Nyheter från Österbottens förbund


Våra byar 

Byar med hemsidor gjorda med hjäp av Aktion Österbottens byaportalverktyg:

 

Henriksdal

Karleby Stadsnära Landsbygd

Kortjärvi

Lappfjärd

Lappfors

Yttermark

Nedervetil

Dagsmark

Komossa

Hankmo

Koskö

Sideby

Harrström

Karvat

Öja

Malax Fiskargille r.f.

Finby

Byar med hemsidor via egna verktyg: 

Har din by en hemsida?

Meddela länk till byaombudet

karl-gustav@aktion.fi

så sätter vi ut den här.

Lista på alla byar i Svenska Österbotten, här.
Naturstigar och vandringsleder i Österbotten

Gå in och kolla HÄR.

maila gärna om fler ställen till

karl-gustav@aktion.fi


Gör en egen hemsida för er by!

 

Byportalverktyg erbjuds till alla medlemsbyar

Byportalens syfte

Byportalerna har byggts enligt ett gemensamt tekniskt system för att ge byarna moderna aktiva webbsidor som de själva kan uppdatera på ett mycket enkelt sätt.
Varje by utvecklar innehållet i den egna portalen utgående från byns behov och intressen.

Mera om Byportal Även möjlighet till TEST!


Gilla oss på Facebook!

 

Gilla oss på Facebook!

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Månadens by Henriksdal

 

Vykort från Henriksdal

 

Henriksdal som ligger ca 20 km söder om Kristinestad är en liten by med drygt 80 invånare men de flitiga och påhittiga invånarna gör ett jobb som motsvarar minst det dubbla antalet invånare. Vad sägs om en egen tidning, inkvartering, festservice mm.

 

Bystugan är centrum för det mesta som händer i byn, bystugan är öppen för alla och det händer nånting i byggnaden nästa varje kväll i veckan. Huset byggdes en gång i tiden på talko som skola och nu mer än 40 år efter att skolan lades ner sköter byborna fortfarande om sin bystuga. Inom byaföreningen fungerar också en idrotts- och motionssektion.

 

Genom byaplanen har byborna kommit överens om hur deras gemensamma ärenden ska skötas.

 

Mottot för Henriksdal är - Visst kan vi om vi själva vill.

 

Läs mera om Henriksdal här

 

Byns hemsida hittar ni här.

 


 Distriktsmästerskap i vedklyvning

 

Nabba byahemsförening i Terjärv ordnade i mars en tävling där byarna tävlade om vem som är bäst på att klyva ved. Tävlingen gick ut på att man under en timme skulle kapa veden i 30 cm:s klabbar, klyva dem och stapla en så hög trave som möjligt. Dessutom ingick att fylla en vedbärare och göra en kvast av riset. Extra poäng fick man för stilig klädsel eller för något annat häftigt tricks. Nio lag deltog, huvuddomare var skidlegenden Juha Mieto. Den jämna tävlingen vanns av Småbönders.

 

Bredbacka och Kortjärvilagen jämför sina vedstaplar. Foto: Rebecka Dahlvik

 

Nabba, en av dom mindre byarna i Terjärv lyckades bra med arrangemangen men hoppas att någon annan by vill ordna evenemanget nästa år.

 

Läs mera om tillställningen på denna länk

 


Vägskyltning till evenemang

 

 

Enligt vägtrafiklagen (MTL 52. § 2. mm) får man utan skriftligt lov av NTM-centralen sätta upp tillfälliga skyltar för evenemang som pågår i  högst tre dagar. Skyltningen får endast ske från närmaste landsväg.

 

Skyltarnas storlek får vara maximalt 450 x 450 mm och stå på egna stöd. Skyltarna placeras på samma avstånd från vägrenen som övriga trafikmärken (ca. 1,5 meter från vägens yttre kant. Skyltarna får sättas upp ett dygn före tillställningen och bör tas ner inom ett dygn efter att tillställningen är avslutad.

 

Kom ihåg att skyltarna får inte äventyra trafiksäkerheten! 


Månadens by i Österbotten, ny serie på Byarnas hemsida

 

Varje månad under 2016 presenteras en Österbottnisk by på vår hemsida. Med hjälp av serien vill vi lyfta fram goda exempel på byautveckling i regionen och samtidigt sprida goda exempel till andra.

 

Om ni är intresserade av att presentera er by ta kontakt med byaombudet Karl-Gustav Byskata.

 


Invånarna kan och skall påverka, men hur?

 

 

I dessa åtstramningens tider går diskussionerna om nedskärningar i den offentliga servicen och förslag om att den tredje sektorn (föreningar och motsvarande organisationer) övertar en del av serviceproduktionen. Vilka är kommuninvånarnas och föreningarnas möjligheter att påverka gentemot kommunen?

 

Kommunallagen ålägger kommunerna att se till att invånarna har förutsättningar att delta och påverka kommunens verksamhet, kommunen kan fritt besluta om hur den uppfyller detta i praktiken. Ett verktyg för påverka är webbtjänsten Invånarinitiativ (invanarinitiativ.fi), på sidan kan lämna in egna initiativ, se vilka initiativ som lämnats in i den egna kommunen samt vad som är på gång i andra kommuner i landet. Åtta av de 14 Österbottniska kommunerna har en länk till Invånarintiativ och andra webb-baserade tjänster. Kommunerna har länkar till andra webbtjänster som initiativ som går direkt till kommunen.

 


Älvbyarna fick nationell utmärkelse

 

 

Årets by i Österbotten, Älvbyarna fick 1:a hedersomnämnande i Årets by i Finland tävlingen 2015. Årets by i Finland utses av den nationella takorganinsationen för byarverksamhet i Finland, Suomen kylätoiminta.

 

I motiveringen till utmärkelsen nämns att Älvbyarna är en modern och inspirerande by där samhörigheten och företagsamheten är viktig. Verksamheten är mångsidig och målinriktad, byn satsar på välmående, naturen och självförsörjning. Älvtorget, Må bra-dagen är aktiviteter som kan fungera som inspiration även för andra byar.

 

Föreningarna i byn ställer upp och hjälper varandra som till exempel vid renoveringen av Skatila Uf:s lokal som drabbades av en vattenskada för ett antal år sen. Radio Vega Östebotten gjorde ett inslag om byn den 23.9. Du kan höra på inslaget här!


Älvbyarna i Östra Korsholm årets by 2015

 

Utmärkelsen överräcktes vid byafesten i Skatila 27.6 av Aktion Österbotten och Österbottens förbund

 

Älvbyarna i Östra Korsholm har valts till Årets by i Österbotten år 2015. Älvbyarna är redan till sin uppbyggnad unik genom att den är en sammanslutning av fem mindre byar, Veikars, Anixor, Martois, Staversby, Miekka och Voitby. Som Älbyarna själva skriver på sin hemsida är de enskilda byarna små gemenskaper där alla känner varandra och har möjlighet att ingå i gemenskapen. Tillsammans utgör Älvbyarna med sina ca. 580 invånare en betydande kraft som har förmågan att ha hand om större frågor.

 

Älvbyarna har varit framsynta även när det gällt att ordna många aktivitieter som gårdsloppisar och i att ordna service för byborna. Föräldraföreningen Veikids ordnar för- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn, något som kommunen ansåg vara olönsam.

 

Mera att läsa om Älvbyarna finns på deras hemsida.


Stig Beijar, byaverksamhetens vägvisare 2015, Anita Storm årets landsbygdsaktör

 

Stig Beijar känd kommunpolitiker från Korsholm valdes till Byaverksamhetens vägvisare 2015 i Österbotten. Stig Beijar har förutom inom det kommunala varit verksam i föreningslivet under många år, bland annat i Vassorspexet var Stig en av bakgrundskrafterna. Den Österbottniska danspubliken kommer säkert i håg Stig som en av medlemmarna i dansbandet Albatross under 1980-talet.

 

Foto: Yle

 

Årets landsbygdsutvecklare i Österbotten 2015 Anita Storm från Malax är en mångsysslare inom landsbydsutvecklingen. som ekorådgivare på Marhaförbundet och som dragare och föreläsare för kurser inom fisk- och köttförädling.

 

Mera om Anita och hennes aktiviteter på Facebook och Yles samtal om livet

 

Korsnäs årets byavänligaste kommun i Österbotten 2015

 

 

Korsnäs kommun valdes till Årets byavänligaste kommun i Österbotten år 2015. Nomineringstexten lyder:

 

"Korsnäs kommun har på ett produktivt sätt samarbetat med föreningar och kommunens byar både genom direkta åtgärder och indirekt som initiativtagare till olika projekt för att utveckla kommunen. Kommunen har genom egna projekt utvecklat byarna och genom att ta initiativ till större projekt med extern finansiering skapat förutsättningar för att hålla landsbygden levande."

Utnämningarna sker i samarbete med Österbottens förbund


 


Till startsidan

 

Aktuellt inom byaverksamheten


Öppna Byars dag 11.6

Öppna byars dag ordnas för andra året som ett landsomfattande evenemang.

Iden med Öppna byar, är att både stora och små byar anordnar ett evenemang. Det behöver inte vara frågan om något storskaligt program utan avsikten är att ha trevligt tillsammans och att både byns invånare och utomstående ska kunna bekanta sig med livet i byn.

Även om de flesta evenemang sker senare under sommaren kan man inleda sommarsäsongen med Öppna byars dag och fast bjuda in till förberedelserna.

Vill man inte ordna något i den egna byn kan man kanske ta sig till grannbyn och bekanta sig med vad som är på gång där.

Ni kan anmäla er by till Öppna byar till byaombudet karl-gustav@aktion.fi eller genom att fylla i nedanstående formulär senast den 30.4


Bekanta er med landsbygden genom vandringslederna

Många vandringsleder och naturstigar upprätthålls av byaföreningarna som med hjälp av dem vill lyfta fram den lokala kulturen och historien. genom ett strövtåg i omgivningen kan man lära sig mycket om byns historia, naturen och samtidigt höja sin egen kondition.

Här på byarnas hemsida presenterar vi ett urval av naturstigar och vandringsleder i Österbotten.

Vandringsleder och naturstigar i Österbotten


Konsekvensbedömning vid kommunsammanslagningar bedömer beslutens påverkan på landsbygden

 

På samma sätt som det görs miljökonsekvens-bedömningar vid projekt som kan ha betydande påverkan på miljön görs det bedömning av konsekvenserna för landsbygden. Förfarandet som kallas landsbygdssäkring görs för att utreda hur reformer mm. påverkar landsbygden och dess invånare.

 

Landsbygdssäkring vid två kommunsammanslagningar 

Nu är det aktuellt med landsbygdssäkring vid två kommundelningsutredningar i Norra Österbotten och i Norra Savolax. Landsbygdssäkringen görs för att förhindra negativa konsekvenser för landsbygden vad gäller service, markanvändning eller företagsamheten. Detta gör det möjligt att förhindra eller minska negativa konsekvenser för landsbygden eller för att stärka positiva följder.

 

Läs mera på Svensk Byaservice nyhetsblogg


Regeringens planer på omstrukturering av skolnätet påverkar landsbygden på många sätt

Byaverksamhet i Finlands ställningstagande till regeringens utkast till förändring i skolservicen

Byaverksamhet i Finland (SYTY) vill fästa uppmärksamhet på att omstruktureringen av skolnätet, vilket i praktiken betyder indragning av skolor på landsbygden ökar på ojämlikheten mellan människor. I sitt ställningstagande betonar Byaverksamhet i Finland bland annat att indragning av skolorna medför längre skolresor för skolbarnen, vilket är uttröttande för barnen. Ur ett miljöhänseende vore det mera lämpligt om några lärare pendlar till byskolorna i stället för att flera årskullar transporteras långa sträckor under flera år.

I många fall har koncentrationen av elever till några få skolor lett till ökade fuktskador i byggnaderna Renoveringsarbete har medfört höga kostnader och ett slutresultat som inte alltid varit tillfredsställande.

Ytterligare faktorer som påverkas är av nedläggningarna är att i byskolorna ordas förutom skola även aktiviteter för landsbygdsinvånare i alla åldrar vilket ökar byggnadernas användningsgrad och som även har en social funktion.

Regeringens spetsprojekt inom bio-ekonomin strävar efter att skapa 100 000 nya arbetsplatser. En stor del av dessa arbetsplatser skapas på landsbygden. Indragningen av skolnätet rimmar illa med dessa målsättningar när de försämrar möjligheterna att bosätta sig på landsbygden.

Även regeringens mål att få invandrare att bosätta sig på landsbygden berörs av nedmonteringen av skolnätet enligt SYTY:s ställningstagande.

Ställningstagandet finns att läsa i sin helhet här (endast på finska)


 

Bild: YLE/Sofia Söderlund

Skräptalko en säkerhetsfråga

Att kunna hålla omgivningen i skick är en fråga om säkerhet också i det avseendet att man får bort farliga föremål från dikesrenarna. Vassa föremål, metallskrot, glas är ockå en säkerhetsrisk både för människor och djur.

Genom att byborna plockar skräp vet man om när det sker och är förberedd på att människor rör sig längs vägkanterna vid en viss tidpunkt. Skräpplockandet är en aktivitet som för samman byborna och är i det närmaste en gratis tjänst för samhället.

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/05/15/trafikverket-backar-om-regler-skraptalko


Den Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen

Den Finlandssvenska landsbygdsriksdagen ordnades i Pedersöre på Sursik skolcentrum sista helgen i mars 2015.   Mera information finns på Landsbygdsriksdagens hemsida:

http://landsbygdsriksdagen.webbhuset.fi


Finns det trädgårdsflyktingar i din hemtrakt?

Jättebalsaminen och andra trädgårdsväxter sprider sig lätt till naturen där de stjäl livsutrymme av våra inhemska växter och gör naturen ensidigare. Men det finns sätt att hejda spridningen.

 

Vikuri projektet har avslutats men ni kan bekanta er med olik metoder att åtgärda främmande arter på projektets hemsida via nedanståeden länk.

Länk till Vikuri projektets hemsida.

 


Gemensamt byaråd för hela kommunen gav Leppävirta  byaråd demokratipris

Leppävirta byaråd beviljades justitieministeriets demokratipris för sin satsning på närdemokrati vid Kommunförbundets demokratidagar.

Kommunen har tillsammans med byarna gjort upp ett landsbygdsprogram för kommunen. Landsbygdsprogrammet har gjorts av ett byaråd  som består av representanter för var och en av kommunens trettio byar. Byarådet sammanträder regelbundet för att diskutera byaärenden och utvecklingen av byaverksamheten. Vid mötena lyfts ärenden som byarna upplever som viktiga fram och byarådet lägger fram förslag på förbättringar till kommunen. Byamötena är öppna för alla och byarnas representation är tryggad genom att varje by har en egen officiell representant.


I Arjeplog lyssnar man på kommuninvånarna

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva utsåg Arjeplog till Årets kommun 2013 i Sverige. I Arjeplog arbetar man systematiskt med att få in ett underifrånperspektiv i kommunstyret. Kommunbygderådet samlar representanter för byarna och representanter för kommunen. På glesbygdsmöten får alla bybor delta, och byaföreningarna kan själva kalla kommunens tjänstemän och folkvalda till möten. Enligt landsbygdsutvecklare Bo Häggroth i Arjeplogs kommun är det viktigt för en levande lokal demokrati att alla invånare nås av information, samt att man håller regelbundna informationsmöten. I samverkan med byarna utvecklar kommunen metoder för att förbättra servicen till invånarna, som t.ex. ett system för hemkörning av varor.

 

Läs mera här


Närservice i ny tappning. Lokalkännedom och närhet till service kan förekla skötseln av ärenden.

 

I Sverige etableras något som kallas närservicepunkter, som ska erbjuda ortsbefolkningen information och handledning i skötseln av myndighetsärenden i samband med bybutiken, byagården eller någon annan servicepunkt. Sen svenska byarörelens takorganisation Hela Sverige ska leva har tillsammans med Tillväxtverket som mål att etablera 500 sådana servicepunkter över hela landet. I dagsläget är ca. 100 servicpunkter redan i gång.

 

I Finland har dagligvaruhandelns riksomfattande förening ett projekt i samma syfte, att erbjuda landsbygdsinvånarna myndighetsservice i samband med bybutiken. Detta skulle även betyda ett lyft för bybutikerna på landsbygden.

Besökare:      Ansvarig utgivare: Aktion Österbotten /byverksamhet     Senast modifierad: 2.5.2016