Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
VERKSAMHETSOMRÅDE AKTUELLT ÅRETS BY KONTAKTUPPGIFTER WEBPORTAL MEDLEMSKAP TIPS OCH IDÉER MÅNADENS BY
Österbotten   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan

 

 

 

 

Välkommen till byaverksamheten vid Aktion Österbotten

Aktion Österbotten r.f. är en takorganisation för byar i Svenska Österbotten. Aktion Österbotten r.f. är medlem i Byaverksamhet i Finland r.f. (Syty) samt Svensk Byaservice.

Kontakta någon av medlemmarna i byarnas arbetsgrupp om ni har funderingar kring byaverksamhet och landsbygdsutveckling. Kontaktuppgifterna hittar genom att klicka på denna länk


 

 

Aktuellt i Österbotten

Aktion Österbotten besökte Landsbygdsdagen i Burträsk

Foto: Bengt Österberg

Aktion Österbotten fick en inbjudan från Skellefteå byautvecklingsråd att medverka på en landsbygdskonferens som ordnades i Burträsk lördagen den 8 oktober.

På konferensen presenterades landsbygdsutvecklingen ur Västerbottnisk synvinkel av Skellefteå byautvecklingsråd, Leadergruppen Skellefe älvdal, Länsstyrelsen i Västerbotten, Hela Sverige skall leva, samt representanter från Norge och från Österbotten. Intressanta projekt i regionen fick tillfälle att presentera sig för de ca 80 deltagarna.

Landsbygdsdagen arrangeras i samarbete mellan kommunerna och Skellefte byautvecklingsråd. Landsbygdsdagen ordnas årligen återkommande turvis av kommunerna i regionen.


Studieresa till Jyväskyläregionen

Inspirerade av studieresan till Umeå i juni gjorde vi ett nedslag i mellersta Finland och Jyväskyläregionen

Resan genomförs av Yhyres i Kyrolandet och Aktion Österbotten.

Vi bekantade oss med intressanta projekt på JyväsRiihis område men också med bya-aktiva från våra respektive områden. Fredag kväll reserverades för ett besök hos Suomen Huutokauppakeisari i Hirvaskangas.

En rapport från resan hittar ni här


Inspirerande studieresa till Umeåregionen

Inom projektet "Byarnas röst - Kylien ääni" gjorde Österbottningar med både svenska och finska som modersmål en resa till Umeåregionen under veckoslutet 17 - 19.6

 

Nya idéer, inspiration och aha-upplevelser samt nya kontakter präglade resan.

Möjligheterna till kommande gemensamma projekt mellan regionerna diskuterades under resan.

Läs mera om resan här


På gång nära dig

 

Byarna i Österbotten ordnar många aktiviteter både vinter- och sommartid. Passa på och gör ett besök till något av evenemangen.

 

Evenemang i Österbotten


Nyheter 

Nyhetsbrev från Svensk byaservice

Nyheter från Österbottens förbund


Våra byar 

 

En hemsida är en viktig del av föreningarnas ansikte utåt och ett av medlen för att nå medlemmar, både gamla och nya. Via hemsidan kan föreningarna med små medel nå ut till sin målgrupp. En hemsida fungerar som broschyr, som nyhetsbrev och även som telefonkatalog för föreningen. Det är betydligt lättare att hålla uppgifterna uppdaterade med hjälp av en hemsida.

På hemsidan kan föreningen ge tillgång till protokoll från möten och annat som ger följarna en inblick i verksamheten.

Informationen på hemsidan är tillgänglig hela tiden oavsett när eller var den behövs

Det har kommit nya verktyg som gjort det enklare att göra egna hemsidor. Även facebook kan delvis användas för samma ändamål men är besvärligare om det gäller mera material ni vill ha satt ut.

Byar med hemsidor gjorda med hjäp av Aktion Österbottens byaportalverktyg:

 

Henriksdal

Karleby Stadsnära Landsbygd

Kortjärvi

Lappfors

Yttermark

Nedervetil

Dagsmark

Komossa

Hankmo

Koskö

Sideby

Harrström

Karvat

Öja

Malax Fiskargille r.f.

Finby

Byar med hemsidor via egna verktyg: 

Har din by en hemsida?

Meddela länk till byaombudet

karl-gustav@aktion.fi

så sätter vi ut den här.

Lista på alla byar i Svenska Österbotten, här.

Bekanta er med landsbygden genom vandringslederna

Många vandringsleder och naturstigar upprätthålls av byaföreningarna som med hjälp av dem vill lyfta fram den lokala kulturen och historien. genom ett strövtåg i omgivningen kan man lära sig mycket om byns historia, naturen och samtidigt höja sin egen kondition.

Här på byarnas hemsida presenterar vi ett urval av naturstigar och vandringsleder i Österbotten.

Vandringsleder och naturstigar i Österbotten

Gå in och kolla HÄR.

maila gärna om fler ställen till

karl-gustav@aktion.fi


Gör en egen hemsida för er by!

 

Byportalverktyg erbjuds till alla medlemsbyar

Byportalens syfte

Byportalerna har byggts enligt ett gemensamt tekniskt system för att ge byarna moderna aktiva webbsidor som de själva kan uppdatera på ett mycket enkelt sätt.
Varje by utvecklar innehållet i den egna portalen utgående från byns behov och intressen.

Mera om Byportal Även möjlighet till TEST!


Gilla oss på Facebook!

 

Gilla oss på Facebook!

 

 

 

 

 

 

 

 


Månadens by: Sidjärv

 

 

Sidjärv är en Österbottnisk by som enligt byborna har anor ända från Stenåldern vilket anses bevisas av en stenyxa som hittades i mitten på 1960-talet. Bertel Nygård beskriver byborna som välutbildade och framsynta i sin artikel om december månads by Sidjärv. Sidjärv har lyfts fram i Finländarnas medvetenhet genom Folkets Dagblad och Leif Sjöström vars teckningar illustrerar vardagen i byn.

Läs mera om hur Sidjärv och byborna  beskrivs i Bertel Nygårds text här.

 


Gruppfinansiering räddningen för er idé?

 

 

Gruppfinansiering ett sätt att få pengar till att göra något nytt. Allmännyttiga föreningar kan samla in pengar endera genom att ansöka om tillstånd för penninginsamling eller genom att erbjuda en motprestation

Ett nyöppnat kulturcafé i Joensuu erbjuder finansiärerna gratis inträde och kaffe vid öppningsfesten eller halverad månadshyra för verksamhetsutrymmen under en månad.

Hangö musikdagar lyckades samla ihop den finansiering som krävdes för att verksamheten ska kunna fortsätta genom att under en månads tid utnyttja gruppfinansieringstjänsten Mesenaatti.

–Till vår stora lycka nådde vi genom vår gruppfinansieringskampanj kulturmecenater som gjorde det möjligt för festivalen att fortsätta, säger Hangö musikdagars grundare och styrelseordförande Milla Rantala till tidningen Västra Nyland (25.10.2016)

Hangö Musikdagar ordnas 14.-19.7.2017. Ungefär 1300–1400 åhörare har årligen besökt festivalen.

Mera att läsa finns här på mesenaatti.me. Andra gruppfinansiärer är finländska Invesdor, svenska Funded by me norska Bidra och danska Boomerang.

Insamling med tillstånd eller med motprestation

 

En motprestation kan vara nästan vad som helst men vanligen erbjuds någonting som hör ihop med projektets karaktär. Motprestationen kan vara en produkt, tjänst, upplevelse till exempel inträdesbiljett till öppningsfesten eller möjlighet att använda utrymmen till rabatterat pris. De insamlade medlen är en del av föreningens inkomster och bör ingå i föreningens bokföring. De insamlade medlen är dock skattefria om den verksamhet som pengarna används till att finansiera är skattefri.

I annat fall kräver anordnandet av penninginsamling tillstånd. Polisinrättningen beviljar tillstånd för penninginsamling inom sitt eget distrikt.  Till tillståndsansökan bifogas en insamlings- och användningsplan som beskriver hur insamlingens görs och till vilket ändamål pengarna används.

Den egna hemkommunens polisinrättning ger rådgivning när det gäller tillståndsärenden för en sammanslutning eller stiftelse som verkar inom polisinrättningens distrikt. Mera information om anordnande av penninginsamling, samt blanketter och bilagor finns på polisens hemsida

 


Årets Landsbygdsaktörer i Österbotten

 

Årets landsbygdsaktörer i Österbotten har blivit utsedda. Premieringen skedde lördagen den 9.7 på Uf-lokalen i Södra Vallgrund.

 

Årets landsbygdsaktörer 2016 på gruppbild vid premieringsfesten

 


Årets by i Österbotten 2016 är Södra Vallgrund

 

Motiveringen till valet av Årets by 2016 lyder så här:

 

Byborna har genom ett välförankrat samarbete inom byn och tillsammans med grannbyarna skapat förutsättningar för upprätthållande av service för byborna och för byns företag. Byns geografiska läge och de möjligheter naturen erbjuder används både för bybornas och tillfälliga besökares trivsel.

 

I Södra Vallgrund by bor ca. 350 invånare, Byborna pendlar till arbete i Korsholm eller Vasa eller så har dom eget företag ute på Replotlandet. Samarbete inom byn och med grannbyarna i kombination med ett långvarigt engagemang för tryggande av servicen för byborna kännetecknar Årets by i Österbotten. i Sommaröhallen som drivs av byarådet kan hantverkare och småföretagare sälja sina produkter. Hallen lockar både bybor och besökare till Södra Vallgrund. Läs mera om Södra Vallgrund och byborna här.

 

Byaverksamhetens vägvisare i Österbotten 2016 Lasse Eriksson

 

Lasse Eriksson, kulturarbetare från Närpes är känd även utanför Österbotten både som artist men också  för sitt engagemang för kulturen som tjänsteman. Många aktörer inom olika genrer har tagit modell av Lasse i sin verksamhet. Lasse har medverkar i revyer och teaterföreställningar i Närpes men också på andra scener i regionen. Lasse var en av pionjärerna inom dialektrocken och har gjort fyra inspelningar med låtar på Närpesdialekt och böcker med dialektanknytning tillsammans med Ander Teir. När-TV och Tomatkarnevalen är andra aktiviteter som bär spår av Lasses hand. på http://www.niesbycity.fi/ttd.html

finns ett urval av Lasse Erikssons alster.

 

Årets Landsbygdsaktör i Österbotten 2016 Ulla-Maj Wideroos

 

 

Ulla-Maj Wideroos har både som förtroendevald och som tjänsteman arbetat för landsbygdens väl. Som kommundirektör i dåvarande Oravais kommun under krisåren och senare som riksdagsman och minister har landsbygden haft en central roll i hennes verksamhet.

 

Österbottens tidnings artikel med bland annat utnämningen av Ulla-Maj Wideroos finns på denna länk

 

Årets byavänligaste kommun i Österbotten 2016, Malax

 

Malax kommun har valts till Årets byavänligaste kommuni Österbotten. Samarbetet med tredje sektorn för upprätthållande av service och aktiviteter för byarna är en av motiveringarna till valet av till byavänligaste kommunen.

 

Läs mera om årets landsbygdsaktörer på Vasabladet och på svenska Yle.


 

Information om hur man Vägskyltar till evenemang

 

 

Enligt vägtrafiklagen (MTL 52. § 2. mm) får man utan skriftligt lov av NTM-centralen sätta upp tillfälliga skyltar för evenemang som pågår i  högst tre dagar. Skyltningen får endast ske från närmaste landsväg.

 

Skyltarnas storlek får vara maximalt 450 x 450 mm och stå på egna stöd. Skyltarna placeras på samma avstånd från vägrenen som övriga trafikmärken (ca. 1,5 meter från vägens yttre kant. Skyltarna får sättas upp ett dygn före tillställningen och bör tas ner inom ett dygn efter att tillställningen är avslutad.

 

Kom ihåg att skyltarna får inte äventyra trafiksäkerheten! 


Månadens by i Österbotten, ny serie på Byarnas hemsida

 

Varje månad under 2016 presenteras en Österbottnisk by på vår hemsida. Med hjälp av serien vill vi lyfta fram goda exempel på byautveckling i regionen och samtidigt sprida goda exempel till andra.

 

Om ni är intresserade av att presentera er by ta kontakt med byaombudet Karl-Gustav Byskata.

 


Invånarna kan och skall påverka, men hur?

 

 

I dessa åtstramningens tider går diskussionerna om nedskärningar i den offentliga servicen och förslag om att den tredje sektorn (föreningar och motsvarande organisationer) övertar en del av serviceproduktionen. Vilka är kommuninvånarnas och föreningarnas möjligheter att påverka gentemot kommunen?

 

Kommunallagen ålägger kommunerna att se till att invånarna har förutsättningar att delta och påverka kommunens verksamhet, kommunen kan fritt besluta om hur den uppfyller detta i praktiken. Ett verktyg för påverka är webbtjänsten Invånarinitiativ (invanarinitiativ.fi), på sidan kan lämna in egna initiativ, se vilka initiativ som lämnats in i den egna kommunen samt vad som är på gång i andra kommuner i landet. Åtta av de 14 Österbottniska kommunerna har en länk till Invånarintiativ och andra webb-baserade tjänster. Kommunerna har länkar till andra webbtjänster som initiativ som går direkt till kommunen.

 


Distriktsmästerskap i vedklyvning

 

Nabba byahemsförening i Terjärv ordnade i mars en tävling där byarna tävlade om vem som är bäst på att klyva ved. Tävlingen gick ut på att man under en timme skulle kapa veden i 30 cm:s klabbar, klyva dem och stapla en så hög trave som möjligt. Dessutom ingick att fylla en vedbärare och göra en kvast av riset. Extra poäng fick man för stilig klädsel eller för något annat häftigt tricks. Nio lag deltog, huvuddomare var skidlegenden Juha Mieto. Den jämna tävlingen vanns av Småbönders.

 

Bredbacka och Kortjärvilagen jämför sina vedstaplar. Foto: Rebecka Dahlvik

 

Nabba, en av dom mindre byarna i Terjärv lyckades bra med arrangemangen men hoppas att någon annan by vill ordna evenemanget nästa år.

 

Läs mera om tillställningen på denna länk

 


Älvbyarna fick nationell utmärkelse

 

 

Årets by i Österbotten 2015, Älvbyarna fick 1:a hedersomnämnande i Årets by i Finland tävlingen 2015. Årets by i Finland utses av den nationella takorganinsationen för byarverksamhet i Finland, Suomen kylätoiminta.

 

I motiveringen till utmärkelsen nämns att Älvbyarna är en modern och inspirerande by där samhörigheten och företagsamheten är viktig. Verksamheten är mångsidig och målinriktad, byn satsar på välmående, naturen och självförsörjning. Älvtorget, Må bra-dagen är aktiviteter som kan fungera som inspiration även för andra byar.

 

Föreningarna i byn ställer upp och hjälper varandra som till exempel vid renoveringen av Skatila Uf:s lokal som drabbades av en vattenskada för ett antal år sen. Radio Vega Östebotten gjorde ett inslag om byn den 23.9. Du kan höra på inslaget här!

 


I Arjeplog lyssnar man på kommuninvånarna

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva utsåg Arjeplog till Årets kommun 2013 i Sverige. I Arjeplog arbetar man systematiskt med att få in ett underifrånperspektiv i kommunstyret. Kommunbygderådet samlar representanter för byarna och representanter för kommunen. På glesbygdsmöten får alla bybor delta, och byaföreningarna kan själva kalla kommunens tjänstemän och folkvalda till möten. Enligt landsbygdsutvecklare Bo Häggroth i Arjeplogs kommun är det viktigt för en levande lokal demokrati att alla invånare nås av information, samt att man håller regelbundna informationsmöten. I samverkan med byarna utvecklar kommunen metoder för att förbättra servicen till invånarna, som t.ex. ett system för hemkörning av varor.

 

Läs mera här


 


Till startsidan

 

Aktuellt inom byaverksamheten


Våga satsa, våga göra annorlunda och våga samarbeta var teman på den Finlandssvenska landsbygdsriksdagen

 

Våga sticka ut, våga satsa och våga göra annorlunda för att skapa arbetsplatser är några av recepten för att lyckas i dagens värld.

Våga satsa har Ragna-Lise Karlsson, den ena av innehavarna av bybutiken i Bromarv, Susanne Ekström företagare i turistbranschen, företagaren Kita Österlund och den danske bonden, känd från TV Frank Erichsen gjort. Gemensamt för dessa är att dom har greppat chansen när den har dykt upp.

Våga göra annorlunda är också en del av deras verk men framför allt Frank Erichsen har vågat göra annorlunda. Erichsen satsar på självförsörjning i så stor utsträckning som det är möjligt i ett Danmark med sitt högeffektiva lantbruk.

Våga samarbeta både lokalt och internationellt är en metod för att få igång satsningar som kan vara för stora en enskild aktör.

I resolutionen poängterades satsningar på landsbygden som trots allt fortfarande är den viktigaste producenten av mat och energi men även inom rekreationen. 95 procent av Finlands areal är landsbygd och därmed en viktig del av samhället.

Den fjortonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen ordnades på Lärkkulla i Karis under veckoslutet 22-23.10 2016. Konferensen samlade ett femtiotal landsbygdsaktiva från Svenskfinland. 

Leadergruppen i Västnyland Pomoväst rf fungerade i samarbete med Svensk Byaservice som arrangör för landsbygdsriksdagen som ordnas vartannat år runt om i Svenskfinland. Nästa gång ordnas den finlandssvenska landsbygdsriksdagen på Åland. Det finländska landsbygdsparlamentet ordnas hösten 2017 i Leppävirta i Östra Finland.

Läs mera om landsbygdsriksdagen på landsbygdsriksdagens hemsida och på Facebook


Patent- och registerstyrelsen stryker inaktiva föreningar

Närmare 40 000 föreningar kan komma att strykas ur föreningsregistret då Patent- och registerstyrelsen rensar bort inaktiva föreningar.

Kontrollera via denna länk (yle.fi) om er förening finns med på listan av inaktiva föreningar. Om er förening fortfarande är aktiv kan ni uppdatera uppgifterna till Patent- och registerstyrelsen.

På listan med inaktiva föreningar finns ett antal Österbottniska föreningar som enligt uppgift fortfarande är aktiva. Länk till listan finns här

Meddela om verksamma föreningar

Patent- och registerstyrelsen PRS hoppas nu att de föreningar som fortfarande är aktiva ska berätta om det för myndigheten exempelvis genom att skicka in uppdaterade kontaktuppgifter och information om vilka representerar föreningen.

En fritt formulerad anmälan räcker och den ska skickas in senast i början av januari 2017.

Upplösning och avregistrering av förening

Om verksamheten tynar bort eller om föreningen inte lägre har någon verksamhet kan man välja att avsluta föreningen.  Om föreningen upplöses ska upplösningen alltid behandlas på föreningsmöte och upplösningen ska anges i möteskallelsen.

När föreningsmötet har fattat beslut om upplösning av föreningen, sköter antingen styrelsen eller en likvidator som utsetts av styrelsen åtgärderna i anknytning till upplösningen. Efter att en förening har avregistrerats kan föreningen själv besluta om hur dess pengar och egendom ska användas. Förmögenheten måste ändå användas i enlighet med föreningens syfte


Öppna Byars dag 11.6

Auktion på Lundagård i Purmo. Foto Yle/Miakela Löv-Alden

Öppna byars dag ordnades den 11.6 för andra året som ett landsomfattande evenemang.

Maria Österåker i Älvbyarna i Korsholm visar familjen växthus för besökare. Foto:VBL/Mathias Risikko

Evenemanget lockade många människor ut till de aktiviteter som ordnades runt om i regionen.

Läs mera om evenemangen på denna länk: avoimetkylat.fi


Lagen om enskilda vägar moderniseras. Ge din åsikt!

Lagen om enskilda vägar som är från 1962 kommer att moderniseras. Det finns sammanlagt 350 000 enskilda vägar (inklusive skogsbilvägar) i Finland.

Gå in på Din åsikt och ge dina synpunkter på hur lagen bör förnyas. Sidan är öppen till och med den 30.6 

Ge din åsikt här!

 


Konsekvensbedömning vid kommunsammanslagningar bedömer beslutens påverkan på landsbygden

 

På samma sätt som det görs miljökonsekvens-bedömningar vid projekt som kan ha betydande påverkan på miljön görs det bedömning av konsekvenserna för landsbygden. Förfarandet som kallas landsbygdssäkring görs för att utreda hur reformer mm. påverkar landsbygden och dess invånare.

 

Landsbygdssäkring vid två kommunsammanslagningar 

Nu är det aktuellt med landsbygdssäkring vid två kommundelningsutredningar i Norra Österbotten och i Norra Savolax. Landsbygdssäkringen görs för att förhindra negativa konsekvenser för landsbygden vad gäller service, markanvändning eller företagsamheten. Detta gör det möjligt att förhindra eller minska negativa konsekvenser för landsbygden eller för att stärka positiva följder.

 

Läs mera på Svensk Byaservice nyhetsblogg


Regeringens planer på omstrukturering av skolnätet påverkar landsbygden på många sätt

Byaverksamhet i Finlands ställningstagande till regeringens utkast till förändring i skolservicen

Byaverksamhet i Finland (SYTY) vill fästa uppmärksamhet på att omstruktureringen av skolnätet, vilket i praktiken betyder indragning av skolor på landsbygden ökar på ojämlikheten mellan människor. I sitt ställningstagande betonar Byaverksamhet i Finland bland annat att indragning av skolorna medför längre skolresor för skolbarnen, vilket är uttröttande för barnen. Ur ett miljöhänseende vore det mera lämpligt om några lärare pendlar till byskolorna i stället för att flera årskullar transporteras långa sträckor under flera år.

I många fall har koncentrationen av elever till några få skolor lett till ökade fuktskador i byggnaderna Renoveringsarbete har medfört höga kostnader och ett slutresultat som inte alltid varit tillfredsställande.

Ytterligare faktorer som påverkas är av nedläggningarna är att i byskolorna ordas förutom skola även aktiviteter för landsbygdsinvånare i alla åldrar vilket ökar byggnadernas användningsgrad och som även har en social funktion.

Regeringens spetsprojekt inom bio-ekonomin strävar efter att skapa 100 000 nya arbetsplatser. En stor del av dessa arbetsplatser skapas på landsbygden. Indragningen av skolnätet rimmar illa med dessa målsättningar när de försämrar möjligheterna att bosätta sig på landsbygden.

Även regeringens mål att få invandrare att bosätta sig på landsbygden berörs av nedmonteringen av skolnätet enligt SYTY:s ställningstagande.

Ställningstagandet finns att läsa i sin helhet här (endast på finska)


 

Bild: YLE/Sofia Söderlund

Skräptalko en säkerhetsfråga

Att kunna hålla omgivningen i skick är en fråga om säkerhet också i det avseendet att man får bort farliga föremål från dikesrenarna. Vassa föremål, metallskrot, glas är ockå en säkerhetsrisk både för människor och djur.

Genom att byborna plockar skräp vet man om när det sker och är förberedd på att människor rör sig längs vägkanterna vid en viss tidpunkt. Skräpplockandet är en aktivitet som för samman byborna och är i det närmaste en gratis tjänst för samhället.

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/05/15/trafikverket-backar-om-regler-skraptalko


Finns det trädgårdsflyktingar i din hemtrakt?

Jättebalsaminen och andra trädgårdsväxter sprider sig lätt till naturen där de stjäl livsutrymme av våra inhemska växter och gör naturen ensidigare. Men det finns sätt att hejda spridningen.

 

Vikuri projektet har avslutats men ni kan bekanta er med olik metoder att åtgärda främmande arter på projektets hemsida via nedanståeden länk.

Länk till Vikuri projektets hemsida.

 


Gemensamt byaråd för hela kommunen gav Leppävirta  byaråd demokratipris

Leppävirta byaråd beviljades justitieministeriets demokratipris för sin satsning på närdemokrati vid Kommunförbundets demokratidagar.

Kommunen har tillsammans med byarna gjort upp ett landsbygdsprogram för kommunen. Landsbygdsprogrammet har gjorts av ett byaråd  som består av representanter för var och en av kommunens trettio byar. Byarådet sammanträder regelbundet för att diskutera byaärenden och utvecklingen av byaverksamheten. Vid mötena lyfts ärenden som byarna upplever som viktiga fram och byarådet lägger fram förslag på förbättringar till kommunen. Byamötena är öppna för alla och byarnas representation är tryggad genom att varje by har en egen officiell representant.


Närservice i ny tappning. Lokalkännedom och närhet till service kan förekla skötseln av ärenden.

 

I Sverige etableras något som kallas närservicepunkter, som ska erbjuda ortsbefolkningen information och handledning i skötseln av myndighetsärenden i samband med bybutiken, byagården eller någon annan servicepunkt. Sen svenska byarörelens takorganisation Hela Sverige ska leva har tillsammans med Tillväxtverket som mål att etablera 500 sådana servicepunkter över hela landet. I dagsläget är ca. 100 servicpunkter redan i gång.

 

I Finland har dagligvaruhandelns riksomfattande förening ett projekt i samma syfte, att erbjuda landsbygdsinvånarna myndighetsservice i samband med bybutiken. Detta skulle även betyda ett lyft för bybutikerna på landsbygden.

Besökare:      Ansvarig utgivare: Aktion Österbotten /byverksamhet     Senast modifierad: 30.11.2016